No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 270

Tổ công tác 1169 làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 22/8/2019, Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tổ công tác 1169 làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Từ ngày 01/01/2019 đến 15/8/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 181 nhiệm vụ, trong đó 95 nhiệm vụ có thời hạn, 86 nhiệm vụ không thời hạn. Kết quả, đã thực hiện hoàn thành 167 nhiệm vụ, 12 nhiệm đang thực hiện trong hạn, 2 nhiệm vụ quá hạn. Các nội dung hoàn thành đúng hạn, đúng thời gian là thực hiện chính sách người có công; công tác bảo trợ xã hội; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề; công tác phòng chống tệ nạn xã hội; công tác kiểm soát thủ tục hành chính;… Để hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, Sở đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành được tăng cường và sâu sát hơn; chủ động phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất với tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019 đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch giao. Qua triển khai, 8 tháng qua, công tác lao động, người có công  và xã hội đã đạt một số kết quả tích cực.   

Trên cơ sở đánh giá những tồn tại hạn chế, Tổ công tác đề nghị thời gian tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chủ động triển khai các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao công tác cải cách hành chính; hoàn thành đúng hạn các văn bản tham mưu thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao.

Như Thủy


 

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 70
  • Hôm nay: 160
  • Trong tuần: 104,213
  • Tất cả: 2,225,169