No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 406

Họp báo cáo kết quả thu ngân sách 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thu ngân sách 5 tháng cuối năm 2019

Ngày 30/7/2019, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Cuộc họp báo cáo kết quả thu ngân sách 7 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ thu ngân sách 5 tháng cuối năm. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, Cục Thuế, UBND Thành phố.

Họp báo cáo kết quả thu ngân sách 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thu ngân sách 5 tháng cuối năm 2019

7 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.045 tỷ đồng, trong đó thu thuế, lệ phí và thu khác ngân sách ước đạt 1.874 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất ước đạt 171 tỷ đồng, bằng 44% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 83% so với cùng kỳ 2018 và bằng 39% chỉ tiêu phấn đấu. Chi ngân sách địa phương ước đạt 7.542 tỷ đồng, việc chi ngân sách được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo trong dự toán được duyệt, đáp ứng kịp thời kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của địa phương và kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của tỉnh.

5 tháng cuối năm, các đơn vị tiếp tục tập trung cao các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu và thu nợ thuế, hoàn thành toàn diện chỉ tiêu thu ngân sách  5 tháng cuối năm  đạt 2.610 tỷ đồng, bằng 56% dự toán HĐND tỉnh giao, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019 đạt 5.200 tỷ đồng, bằng 111,8% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó: Thu phí 4.100 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 1.100 tỷ đồng; đẩy mạnh các giải pháp thu từ tiền sử dụng đất, nhất là các dự án đầu tư theo Luật Nhà ở tại Thành phố. Tăng cường công tác cưỡng chế thu nợ thuế theo Luật Quản lý thuế, đảm bảo chỉ tiêu dư nợ thuế thời điểm 31/12/2019 dưới 5% thu ngân sách trên địa bàn (dưới 232 tỷ đồng) theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh yêu cầu các sở, ngành, Cục Thuế tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thuế; Luật Thuế mới, Luật Thuế được sửa đổi, bổ sung và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành quản lý thu ngân sách kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát các nguồn thu phát sinh, khai thác tích cực các khoản thu từ đất…, thực hiện các giải pháp chống thất thu, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán đề ra.

Lê Hồng

Tác giả:Lê Hồng
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 456
  • Trong tuần: 104,508
  • Tất cả: 2,225,464