No title... No title... No title... No title... No title...
 • Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019

 • Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2019

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019

  Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2018

  Kinh tế - xã hội của năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước chuyển biến tích cực với những kết quả nổi bật về tốc độ tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút khách quốc tế và đầu tư nước ngoài, nhưng còn đối mặt với nhiều...

 • Báo cáo số 748/BC-CTK Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018

  Báo cáo số 748/BC-CTK Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018

  I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 1. Nông nghiệp a) Trồng trọt Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ mùa. Tính đến ngày 15/10 toàn tỉnh đã thu hoạch được 15.232 tấn lúa, 387.899 tấn ngô, 338 tấn khoai lang, 45 tấn đậu tương, 165 tấn lạc, 17.048 tấn rau, đậu các loại. So với cùng kỳ năm trước sản lượng lúa tăng 12,4%, ngô giảm 2,5%, khoai lang tăng 3,0%, đậu tương tăng 60,7%, lạc tăng 5,8%, rau, đậu các loại tăng 9,8%.

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2018

  Kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước chuyển biến tích cực với những kết quả nổi bật về tốc độ tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút khách quốc tế và đầu tư nước ngoài, nhưng còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Sức ép lạm phát tăng lên, số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh tăng cao, thuế nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu của Việt Nam vào Mỹ tăng cao, công nghiệp chế biến chế tạo có xu hướng tăng chậm lại, diễn biến thời tiết và tình trạng cháy nổ, tai nạn giao thông phức tạp. 

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018

  Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018

  Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018

  Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018

  I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 1. Nông nghiệp a) Trồng trọt Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung vào gieo trồng, chăm sóc cây trồng vụ đông xuân. Tính đến ngày 15/4, toàn tỉnh đã gieo trồng được 11.796 ha lúa đông xuân, 1.395 ha ngô, 10.462 ha sắn, 8.039 ha mía, 4.032 ha rau các loại, 2.190 ha dong giềng, 176 ha lạc và 121 ha đậu các loại. So với cùng kỳ năm trước diện tích lúa đông xuân giảm 2,0%; ngô tăng 28,9%; sắn giảm 4,2%; mía tăng 27,6%; rau các loại tăng 13,2%; dong giềng tăng 3,3%; lạc tăng 18,9%; đậu các loại tăng 86,2%. Tính đến trung tuần tháng Tư, toàn tỉnh đã thu hoạch được 1.689 tấn ngô, 437.068 tấn mía, 40.307 tấn rau các loại, 144 tấn khoai lang, 121 tấn đậu các loại. So với cùng kỳ năm trước sản lượng ngô tăng 28,0%; mía tăng 34,7%; rau các loại tăng 5,4%; đậu các loại tăng 120,0%. Cây lâu năm tiếp tục phát triển, diện tích cây lâu năm hiện có 36.312 ha cây ăn quả, 28.185 ha cây lấy sản phẩm chủ yếu cho công nghiệp chế biến, trong đó chè 4.522 ha, cao su 6.039 ha, cà phê 17.624 ha. So với cùng kỳ năm trước diện tích cây ăn quả tăng 52,2%, do có chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển cây lâu năm của tỉnh; cây lấy sản phẩm cho công nghiệp chế biến tăng 1,4%, trong đó chè tăng 5,2%, cà phê tăng 2,0%, cao su giảm 2,7%. Thực hiện chủ trương chuyển dịch sản xuất cây trồng của tỉnh, 4 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh trồng mới 851 ha cây ăn quả trên đất dốc và 645 ha cây ghép lai cho năng suất và chất lượng cao. Toàn tỉnh hiện có 19.881 ha cây ăn quả trồng trên đất dốc, trong đó trồng trên đất trồng lúa nương 646 ha, đất trồng ngô 18.883 ha, đất trồng sắn 159 ha, đất trồng cà phê 193 ha; 8.861 ha cây lâu năm ghép lai, trong đó 3.311 ha diện tích cho sản phẩm; 173 ha rau các loại, 248 ha chè, 121 ha nhãn, 26 ha xoài, 20 ha na, 17 ha cam, 08 ha chanh leo, 05 ha mận, 05 ha thanh long, 05 ha dâu tây và 02 ha bưởi theo tiêu chuẩn VietGap. Tính chung 4 tháng đầu năm đã thu hoạch được 9.827 tấn chuối, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước; 1.357 tấn cam, tăng 107,8%; 526 tấn bưởi, tăng 22,9%; 17 tấn mận, tăng 183,3%; 1.635 tấn chè, tăng 11,1%; 44 tấn cao su, tăng 69,2% và 140 tấn chanh leo, cùng kỳ năm trước không phát sinh. Trong tháng trên địa bàn tỉnh xuất hiện dịch bệnh đối với cây trồng làm 82 ha lúa, 02 ha rau, 59 ha cà phê và 38 ha cây ăn quả bị bệnh, tuy nhiên không có diện tích mất trắng, dự ước giá trị thiệt hại 98 triệu đồng. b) Chăn nuôi Chăn nuôi gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn. Đàn trâu toàn tỉnh đến tháng 4 ước tính 142.310 con, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò 292.784 con, tăng 8,4%; đàn lợn 606.302 con, giảm 1,1%; đàn gia cầm 6.354 nghìn con, tăng 8,4%. Sản lượng sản phẩm thịt trâu hơi xuất chuồng tháng 4 ước đạt 385 tấn, thịt bò 439 tấn, thịt lợn 3.755 tấn, thịt gia cầm 857 tấn, sản lượng sữa tươi 7.260 tấn, trứng gia cầm 4.419 nghìn quả. Tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng sản phẩm thịt trâu hơi xuất chuồng ước đạt 1.694 tấn, tăng 3,1%; thịt bò 1.900 tấn, tăng 2,3%; thịt lợn 15.042 tấn, tăng 1,5%; thịt gia cầm 3.742 tấn, tăng 2,1%; sản lượng sữa tươi 28.945 tấn, tăng 11,8%; trứng gia cầm 17.453 nghìn quả, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm được 345 liều vắc xin THT trâu, bò; 158.892 liều vắc xin lở mồm long móng; 4.400 liều vắc xin Niu cát xơn và 56.340 liều vắc xin dại chó. Công tác kiểm dịch xuất và nhập gia súc, gia cầm đuợc kiểm soát chặt chẽ đảm bảo kịp thời phát hiện và xử lý nhanh các trường hợp mắc bệnh, tránh dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Trong tháng xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng tại xã Quy Hướng, Tân Hợp và Nà Mường huyện Mộc Châu làm 190 con trâu, 825 con bò mắc bệnh tuy nhiên đã được chữa khỏi. 2. Lâm nghiệp Theo báo cáo của Chi cục Kiểm Lâm, toàn tỉnh đã ươm được 7.540 nghìn cây giống các loại và chuẩn bị địa bàn trồng rừng thiết kế được 1.600 ha, đạt 45,7% kế hoạch giao. Trong tháng 4, sản lượng gỗ khai thác ước tính đạt 2.360 m3, giảm 5,4%; củi khai thác ước đạt 101.810 ste, gi

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2018

  Kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước tuy có những chuyển biến tích cực với tốc độ tăng trưởng dự báo ổn định, môi trường kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài phát triển nhưng tốc độ còn chậm, năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp, nợ xấu, nợ công còn cao, chính sách tài khóa, tiền tệ hạn hẹp. Trên địa bàn tỉnh, năm 2018 tiếp tục có nhiều khó khăn với cơ sở hạ tầng thiếu và yếu, quy mô và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực kinh tế được cải thiện song còn chậm; nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội lớn trong khi nguồn lực hạn hẹp; bên cạnh đó tình hình thời tiết và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, các đợt rét đậm, rét hại cùng mưa đá, gió lốc đầu năm đã gây ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của nhân dân.

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2018

  Kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước tuy có những chuyển biến tích cực với tốc độ tăng trưởng dự báo ổn định, môi trường kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài phát triển nhưng tốc độ còn chậm, năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp, nợ xấu, nợ công còn cao, chính sách tài khóa, tiền tệ hạn hẹp. Trên địa bàn tỉnh, năm 2018 tiếp tục có nhiều khó khăn với cơ sở hạ tầng thiếu và yếu, quy mô và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực kinh tế được cải thiện song còn chậm; nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội lớn trong khi nguồn lực hạn hẹp; bên cạnh đó tình hình thời tiết và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, các đợt rét đậm, rét hại cùng mưa đá, gió lốc đầu năm đã gây ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của nhân dân.

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2018

 • Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018

  1 2 3 4 5 6 7 
Video tuyên truyền
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
 • Đang online: 76
 • Hôm nay: 2322
 • Trong tuần: 113,349
 • Tất cả: 2,123,278