Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Chỉ thị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2018
Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Trong năm 2018 trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt được kết...
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2018
Tháng 12 năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 là thời điểm diễn ra Tết cổ truyền của dân tộc, dự báo sức mua có xu hướng tăng, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế diễn biến phức tạp. Để thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm...
Bộ Giáo dục và Đào tạo đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2018
Ngày 06/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 5553/BGDĐT-NGCBQLGD về việc đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư
Văn bản chỉ đạo | 07-12-2018
Ngày 05/12/2018, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.
Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 05-12-2018
Thực hiện Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 29/11/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch số 203/KH-UBND về tổ chức triển khai thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh...
Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Văn bản chỉ đạo | 04-12-2018
Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia mới ban hành Kế hoạch số 454/KH-BCĐ389 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, từ ngày 01/12/2018 đến ngày 28/02/2019.
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Văn bản chỉ đạo | 03-12-2018
Ngày 29/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.
Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2018 tại huyện Sông Mã
Tin tức trong tỉnh | 02-12-2018
Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-BDT ngày 25/10/2018 của Ban Dân tộc về việc điều chỉnh kinh phí lớp Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2018, vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức lớp Đào...
Triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 01-12-2018
Thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”...
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Văn bản chỉ đạo | 01-12-2018
Ngày 26/11/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, cụ thể:
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Văn bản chỉ đạo | 01-12-2018
Ngày 27/11/2018 UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần...
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng đến năm 2025” trên địa bàn toàn tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 01-12-2018
Thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”.
Kế hoạch chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng người khuyết tật, giai đoạn 2018 - 2020
Văn bản chỉ đạo | 23-11-2018
Thực hiện Công văn số 4997/BYT-KCB ngày 27/8/2018 của Bộ Y tế về tăng cường đầu tư và phát triển công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về chăm sóc sức khỏe, phục...
Nâng cao chất lượng và giải pháp trong công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Tin tức trong tỉnh | 21-11-2018
Nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, với mục tiêu tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật...
Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về hoạt động tiêm chủng
Văn bản chỉ đạo | 21-11-2018
Ngày 16/11/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 34/2018/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.
Tuyên truyền về ma túy
Tin văn hoá - xã hội | 19-11-2018
Tuyên truyền về ma túy.
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm mua bán người
Tin văn hoá - xã hội | 19-11-2018
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm mua bán người
Chương trình tập huấn an toàn phòng cháy chữa cháy
Tin văn hoá - xã hội | 19-11-2018
Chương trình tập huấn an toàn phòng cháy chữa cháy
Tài liệu tuyên truyền bảo vệ an ninh tổ quốc
Tin văn hoá - xã hội | 19-11-2018
Tài liệu tuyên truyền bảo vệ an ninh tổ quốc
Phát động tháng hành động vì bình đẳng giới
Tin văn hoá - xã hội | 15-11-2018
Ngày 14/11, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”. Lễ phát động có sự tham gia đông đảo của...
Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Văn bản chỉ đạo | 15-11-2018
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị...
Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 15-11-2018
Thực hiện Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 và Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai...
Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ
Văn bản chỉ đạo | 09-11-2018
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP về việc quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hôi từ đủ 20 năm...
Thủ tướng phê duyệt Đề án đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em
Văn bản chỉ đạo | 09-11-2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1437/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025.
Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Văn bản chỉ đạo | 09-11-2018
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS
Văn bản chỉ đạo | 08-11-2018
Ngày 26/10/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS.
Tiêu chí và quy trình đánh giá, phân loại thẩm định các cơ quan, đơn vị; xã phường, thị trấn, bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy
Văn bản chỉ đạo | 08-11-2018
Ngày 17/10/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2532/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí và quy trình đánh giá, phân loại thẩm định các cơ quan, đơn vị; xã phường, thị trấn, bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy.
Ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga đối với thực tiễn Cách mạng Việt Nam
Tin chính trị | 07-11-2018
1. Hoàn cảnh và diễn biến Đầu năm 1917, nước Nga lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Quần chúng nhân dân tin rằng lúc này chỉ có một lối thoát là lật đổ chế độ Nga hoàng phản động. Tình thế cách mạng đã chín muồi, ngày 26-2-1917, theo lịch cũ nước Nga...
Các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2019 và Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 06-11-2018
Ngày 05/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2019 và kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện...
Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu trong Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020
Văn bản chỉ đạo | 02-11-2018
Ngày 23/10/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT ban hành Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu “Có vùng sản xuất hàng hoá tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm,...
UBND tỉnh phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 31-10-2018
Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-TU ngày 01/8/2018 của Tỉnh ủy Sơn La về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (07/5/1959 -...
Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
Văn bản chỉ đạo | 24-10-2018
Ngày 17/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018) và Kỷ niệm 8 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2018) Hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ
Tin văn hoá - xã hội | 09-10-2018
Vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy...
Ban Dân tộc tỉnh tổ chức các Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về Bình đẳng giới tại huyện Mường La và Thuận Châu, Quỳnh Nhai
Tin tức trong tỉnh | 08-10-2018
Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của...
Tác hại của Amiăng gây tổn hại tới sức khỏe của đồng bào.
Tin tức trong tỉnh | 01-10-2018
Được biết trên thế giới có trên 107.000 người chết vì các bệnh ung thư có liên quan đến amiang như ung thư phổi, ung thư biểu mô và bệnh bụi phổi amiang. Hiện chỉ còn 35 nước trên thế giới sử dụng sản phẩm có chứa amiang, trong đó có Việt Nam.
Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 1167-TB/TU ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Tỉnh ủy Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 01-10-2018
Thực hiện Thông báo kết luận số 1167-TB/TU ngày 06.06.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND tổ chức triển khai triển khai...
Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 01-10-2018
Thực hiện Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình...
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tiếp tục triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành
Văn bản chỉ đạo | 01-10-2018
Nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, khắc phục những tồn tại hạn chế, chưa phù hợp với thực tiễn của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011; hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo đảm quyền con...
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh
Văn bản chỉ đạo | 27-09-2018
Ngày 24/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1227/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh.
Kê hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)
Văn bản chỉ đạo | 20-09-2018
Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 07/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, ngày...
Chính phủ ban hành Nghị định số 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiền lương
Văn bản chỉ đạo | 19-09-2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
Tăng cường công tác phòng chống bệnh, dịch mùa Hè - Thu
Văn bản chỉ đạo | 19-09-2018
Ngày 18/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3225/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng bệnh, dịch mùa Hè – Thu.
Triển khai thực hiện Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 19-09-2018
Nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2018), ngày 18/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công...
Tổ chức tuyên truyền về chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng
Văn bản chỉ đạo | 18-09-2018
Nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Công điện số 03/CĐ-BLĐTBXH về việc tổ...
Hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Sông Mã và huyện Sốp Cộp
Tin tức trong tỉnh | 18-09-2018
Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 63/KH-BDT ngày 10/5/2018 của Ban Dân tộc về việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sơn...
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 14-09-2018
Nhằm quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH). Xác định nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá...
Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam
Biển đảo Việt Nam | 14-09-2018
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Ðề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020.
Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Tin tức trong tỉnh | 11-09-2018
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 11-09-2018
Thực hiện Quyết định số 2186/QĐ-BTP ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018; Công văn số 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày...
Hiển thị 1 - 50 of 99 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 2

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THƯ VIỆN VIDEO

Không có video nào

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49703081
Số người đang truy cập: 129