Truyền hình số mặt đất

Quyết định số 1321/QĐ-BTTTT Phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016 - 2020.
Văn bản chỉ đạo | 19-08-2016
Quyết định số 1321/QĐ-BTTTT Phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016 - 2020.
Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016 - 2020
Tin văn hoá - xã hội | 23-08-2016
Ngày 28 tháng 7 năm 2016 Bộ Thông tin và Truyền đã ban hành Quyết định số 1321/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016 - 2020.
Chương trình truyền thanh tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất Điều chỉnh thời điểm ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ
Truyền hình số mặt đất | 19-01-2016
Ngày 22/12/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Thông báo số 302/TB-BTTTT về việc điều chỉnh thời điểm ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 4 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ.

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41466867
Số người đang truy cập: 83