Tin văn hoá - xã hội

Tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Sơn La năm 2016, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017
Thu, 29/12/2016 17:00 | GMT +7
Ngày 28/12/2016, Sở Y tế tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2016, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017.

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2016, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017

Năm 2016, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Sơn La công tác phòng, chống HIV/AIDS đã được triển khai mạnh mẽ, nâng cao được nhận thức của người dân về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và đảm bảo việc thực hiện các cam kết quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS. Tuy nhiên, dịch HIV/AIDS vẫn nguy cơ tiếp tục gia tăng, diễn biến ngày càng phức tạp về quy mô, diện mắc và hình thái lây truyền. Tính đến ngày 12/12/2016, số người nhiễm HIV lũy tích toàn tỉnh là 9.128 người, trong đó (còn sống là 5.275 người), lũy tích nhiễm HIV chuyển sang AIDS là 6.309 người, trong đó (còn sống 3.569 người); số người đã tử vong là 3.853 người. Đến nay, 12/12 huyện, thành phố và 92% số xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV. Năm 2016, số người nhiễm HIV phát hiện mới 367 người, chuyển sang AIDS 119 người, tử vong do AIDS 48 người. Công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS được duy trì và nâng cao về chất lượng; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con được duy trì; hoạt động tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV được đảm bảo. Mục tiêu 90% số người nhiễm HIV được biết tình trạng nhiễm HIV đạt 60,74%; 90% số người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV đạt 48,15%. Số người nghiện trích ma túy được điều trị bằng thuốc Methadone lũy tích điều trị 2.270 người.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe những kết quả công tác kiện toàn cơ sở điều trị và thực trạng công tác khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS qua Bảo hiểm Y tế tỉnh Sơn La. Những kinh nghiệm từ việc triển khai thực hiện hoạt động tiếp cận cộng đồng; hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV; hoạt động chăm sóc và điều trị HIV. Thảo luận, đánh giá hạn chế, khó khăn, bàn giải pháp về công tác phòng chống HIV/AIDS. Để góp phần thực hiện thành công Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,62% trong năm 2017 và không tăng vào những năm tiếp theo.

Với mục tiêu năm 2017 là 90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV là 7.000 người; 90% người được điều trị ARV là 6.300 người và 90% người được điều trị ARV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế là 5.670 người. Duy trì 12 cơ sở điều trị và 21 cơ sở cấp phát thuốc Methadone và điều trị cho trên 4.000 người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục tổ chức các buổi truyền thông tại xã, cụm xã trên địa bàn toàn tỉnh; đẩy mạnh, tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tập trung vào quần thể đích ưu tiên; kiện toàn hệ thống phòng chống HIV/AIDS, tang cường năng lực hệ thống trong việc tiếp cận quần thể đích, cung cấp các dịch vụ đảm bảo chất lượng và bền vững.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40503610
Số người đang truy cập: 68