Cải cách hành chính

Cải cách hành chính
Khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Mai Sơn
Cải cách hành chính | 04-12-2017
Thực hiện Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện, chiều ngày 01/12/2017 tại huyện Mai Sơn, UBND huyện Mai Sơn đã tổ chức Lễ cắt băng khai trương Trung tâm Hành...
Huyện Phù Yên công bố Quyết định thành lập và khai trương Trung tâm Hành chính công
Cải cách hành chính | 02-12-2017
Chiều ngày 29/11/2017, UBND huyện Phù Yên đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập và khai trương Trung tâm Hành chính công. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Phù...
Họp Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Sơn La
Cải cách hành chính | 24-11-2017
Ngày 22/11/2017, Đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh. Tham dự có các đồng chí thành viên của Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh.
UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch tinh giản 3.480 biên chế (giai đoạn 2018-2021)
Cải cách hành chính | 15-11-2017
Thực hiện Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016, mục tiêu, nhiệm vu, giải pháp giai đoạn 2017-2021; Nghị quyết số 18-NQ/TW...
Kiểm tra công tác Cải cách hành chính đợt 2 năm 2017
Cải cách hành chính | 17-10-2017
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh. Đoàn kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước tỉnh Sơn La năm 2017 đã tiến hành kiểm tra đợt 2 tại 04 đơn vị (UBND Thành phố,...
Hội nghị tập huấn quản lý, sử dụng chứng thư số trong cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
Tin chính trị | 26-09-2017
Ngày 26/9/2017, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cơ yếu Đảng-Chính quyền (Ban Cơ yếu Chính phủ) tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý, sử dụng chứng thư số trong cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La cho lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Dự...
Họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh
Tin văn hoá - xã hội | 20-09-2017
Ngày 19/9/2017, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Cải cách hành chính đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hoạt động cải cách hành chính (CCHC) quý III và nhiệm vụ quý IV năm 2017. Dự hội nghị có...
Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo
Cải cách hành chính | 13-09-2017
Ngày 12/9/2017, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo. Hội nghị được truyền hình trực tuyến với...
Hội nghị đánh giá 3 tháng triển khai hoạt động của trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La
Cải cách hành chính | 11-09-2017
Ngày 08/9/2017, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá 3 tháng triển khai hoạt động của trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La. Dự hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh...
Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giảm biên chế tỉnh Sơn La năm 2018
Cải cách hành chính | 07-09-2017
Nhằm đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác để nâng cao chất lượng đôi ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút người có đức có tài vào hoạt dộng công vụ...
Họp hội đồng thi thăng hạng viên chức năm 2017
Tin văn hoá - xã hội | 07-09-2017
Ngày 06/09/2017, đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì họp Hội đồng thi thăng hạng viên chức năm 2017. Dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên trong hội đồng thi thăng hạng viên chức năm 2017.
Tập huấn công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2017
Cải cách hành chính | 01-09-2017
Ngày 31/8, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; cán...
UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện
Cải cách hành chính | 30-08-2017
Ngày 19/07/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
Triển khai, thực hiện nâng cao chỉ số tính minh bạch về tiếp cận tài liệu quy hoạch, tài liệu pháp lý
Cải cách hành chính | 17-08-2017
Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, ngày 04/8/2017, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND triển khai, thực hiện nâng cao chỉ số...
Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức về công tác cải cách hành chính năm 2017
Cải cách hành chính | 15-08-2017
Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-SNV ngày 03/02/2017 của Sở Nội vụ, từ ngày 13/7/2017 đến ngày 02/8/2017 Sở Nội vụ đã phối hợp với các huyện: Thuận Châu, Sốp Cộp, Bắc Yên và Mường La mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức các...
UBND tỉnh Sơn La kiểm tra công tác Cải cách hành chính đợt 1 năm 2017
Cải cách hành chính | 15-08-2017
Thực hiện Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước năm 2017; Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ...
Khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Vân Hồ
Cải cách hành chính | 09-08-2017
Ngày 08/8/2017, UBND huyện Vân Hồ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập và khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Vân Hồ. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; UBND các...
UBND tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
Cải cách hành chính | 07-08-2017
Ngày 04/8/2017, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do đồng chí Hà Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm Trưởng...
Tỉnh Sơn La thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong 6 tháng đầu năm 2017
Cải cách hành chính | 25-07-2017
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính; tổ chức kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý nhà...
Bãi bỏ các Quyết định ban hành Quy định quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh Sơn La
Cải cách hành chính | 20-07-2017
Ngày 17/5/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1267/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định ban hành Quy định quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành trực...
Hiển thị 21 - 40 of 274 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 14

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39891168
Số người đang truy cập: 35