Cải cách hành chính

Cải cách hành chính
Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sơn La đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 06-06-2014
Thực hiện chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La và Ngân hàng Phát triển Việt Nam về thực hiện cải cách hành chính (CCHC) trong thời kỳ mới của đất nước. Chi nhánh ngân hàng phát triển (NHPT) Sơn La không ngừng đổi mới trong thực...
UBND huyện Mai Sơn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 06-06-2014
Trong những năm qua, UBND huyện Mai Sơn luôn xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo môi trường hành chính công, từng bước được chuyên nghiệp hóa theo hướng hiện đại, tiện ích cho cá nhân, tổ chức cũng như nâng cao...
Công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài Chính
Cải cách hành chính | 06-06-2014
Thời gian qua, Sở Tài chính tỉnh Sơn La đã tổ chức công khai các quy trình, thủ tục, hồ sơ, ngày giải quyết công việc; niêm yết công khai tại cơ quan Bộ thủ tục hành chính tại phòng làm việc của Bộ phận Một cửa gồm 24 thủ tục hành chính.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch triển khai, thực hiện cải cách hành chính năm 2014
Cải cách hành chính | 06-06-2014
Ngày 3/3/2014, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-STTTT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai, thực hiện cải cách hành chính Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La năm 2014.
Đề án thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, giai đoạn 2014 - 2016
Cải cách hành chính | 06-06-2014
Ngày 22/1/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố,...
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Cải cách hành chính | 06-06-2014
Để tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 12/2/2014 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014.
Sơn La ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2014
Cải cách hành chính | 06-06-2014
Năm 2014 là năm tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ; nhằm xây dựng nền hành chính của tỉnh trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến...
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ công dân, tổ chức năm 2014
Cải cách hành chính | 26-05-2014
Ngày 22 tháng 01 năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 158/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2014.
Đề án thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, giai đoạn 2014 - 2016
Cải cách hành chính | 19-05-2014
Ngày 22/1/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố,...
Ban hành danh mục thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La
Cải cách hành chính | 08-05-2014
Ngày 27 tháng 2 năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 361/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính áp dụng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Sơn La phê duyệt Đề án xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
Cải cách hành chính | 20-02-2014
Ngày 22/01/2014, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố,...
Kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2013 và phương hướng công tác năm 2014 của Bộ Nội vụ
Cải cách hành chính | 18-02-2014
Tại Hội nghị phổ biến, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2013 diễn ra trong ngày 17/12/2013 tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã công bố Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 và phương hướng công tác năm 2014 của Bộ. Theo đó,...
Kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Thành ủy Sơn La
Cải cách hành chính | 19-09-2013
Ngày 19/9/2013, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác CCTP tại Thành ủy Sơn La. Đồng chí Hoàng Văn Chất – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCTP Tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì...
Triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
Cải cách hành chính | 14-08-2013
6 tháng đầu năm 2013, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các nội dung. UBND tỉnh đã chú trọng việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển...
Nâng cao chất lượng quản lý và cung ứng dịch vụ thông qua công cụ của Chính phủ điện tử
Cải cách hành chính | 29-07-2013
Hội nghị ASEAN về các vấn đề công vụ (ACCSM) lần thứ 8 vào năm 1995 tại Philippin đã thống nhất rằng từng nước thành viên sẽ thành lập Trung tâm nguồn ASEAN (ARC) để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong nghiên cứu và thực tiễn quản lý hành chính;...
Đẩy mạnh Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 –2020
Cải cách hành chính | 29-07-2013
Ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.
Quyết định Số: 1285/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2013 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính huỷ bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Sơn La
Cải cách hành chính | 25-07-2013
Quyết định Số: 1285/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2013 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính huỷ bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Sơn La
Hội thi tìm hiểu Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Chương trình tổng thể Cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 24-07-2013
Ngày 19/7/2013, Sở Nội vụ Sơn La phối hợp với Công đoàn Viên chức các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020.
Sơn La xác định lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử
Cải cách hành chính | 22-07-2013
Để đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến trên hệ thống Cổng thông tin điện tử, UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành kế hoạch số 1212/KH-UBND ngày 18/6/2013 về lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan Nhà nước...
Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Tỉnh ủy giao ban công tác quý II, năm 2013
Cải cách hành chính | 30-06-2013
Ngày 21/6/2013, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác cải cách tư pháp tỉnh quý II, năm 2013. Đồng chí Hoàng Văn Chất – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp...
Hiển thị 221 - 240 of 264 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 14

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 38654736
Số người đang truy cập: 45