Phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 26-12-2016
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng
Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 27/3/2007, Chính phủ ban hành nghị định số 47/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.
Chỉ thị về việc nghiêm cấm dùng quỹ công làm quà biếu và tiếp khách sai quy định
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 01/8/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/2006/CT - TTg về việc nghiêm cấm dùng quỹ công làm quà biếu và tiếp khách sai quy định.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 12/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 35/2014/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 10/5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.
Quy định chi tiết một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 08/9/2014, Chính phủ ban hành nghị định số 84/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Quy định mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Ngày 26/2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg về việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.
Trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Theo hướng dẫn của nghị định 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007, Các cơ quan Nhà nước cần phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) và các tổ chức thành viên cần phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về...
Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia phòng, chống tham nhũng thông qua Ban thanh tra nhân dân, tổ chức mà mình là thành viên
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm...
Vai trò, trách nhiệm của báo chí trong phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Để công tác phòng, chống tham nhũng đạt được hiệu quả tốt nhất thì công tác tuyên truyền của báo chí là rất quan trọng, tại nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ có vai trò và trách nhiệm của báo chí trong công tác phòng, chống...
Trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 17-12-2016
Theo quy định tại Điều 15, 16, 17, 18, Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng,...
Huyện Vân Hồ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng
Tin chính trị | 16-12-2016
Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Vân Hồ đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí góp phần củng cố lòng tin của nhân dân,...
Ngành Thanh tra tỉnh Sơn La làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh
Tin chính trị | 14-12-2016
Trong những năm qua, ngành Thanh tra Sơn La đã tập trung thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra các đơn vị tổ chức cá nhân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thanh tra kinh tế, xã hội, phòng chống tham nhũng, đôn đốc các cơ quan phòng ban,...
Ngành Y tế đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng
Tin chính trị | 14-12-2016
Để phát huy những kết quả của công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong những năm qua, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa trong cán bộ công nhân viên trong toàn ngành về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà...
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Tin chính trị | 14-12-2016
Nhằm đánh giá tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực trạng tham nhũng và hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trên phạm vi cả nước kể từ khi có Luật PCTN năm 2005 đến nay. Ban Chỉ đạo tổng...
Tỉnh Sơn La đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng
Tin chính trị | 14-12-2016
Năm 2016, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng; các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nhằm cụ thể hóa các...
Huyện Quỳnh Nhai làm tốt công tác phòng chống tham nhũng trong quý III năm 2016
Tin chính trị | 14-12-2016
Phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện Quỳnh Nhai đặc biệt quan tâm. Các giải pháp phòng ngừa được thực hiện tốt thời gian qua ở huyện đã góp phần hạn chế và ngăn chặn những...
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thẩm tra các nội dung trình kỳ họp lần thứ ba HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
Tin chính trị | 24-11-2016
Ngày 24/11/2016, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thẩm tra các nội dung trình kỳ họp lần thứ ba HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;Thào A Só, Trưởng Ban Pháp chế...
Đẩy mạnh giảng dạy phòng, chống tham nhũng tại trường học
Tin chính trị | 04-10-2016
Ngày 24/8/2016, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Công văn số số 4145/BGDĐT-TTr gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp về việc về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg...
Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh"
Tin chính trị | 19-09-2016
Ngày 06/6/2016, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1426/QĐ-TTCP phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh" để thí điểm đánh giá Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) của UBND tỉnh, thành phố...
Hiển thị 21 - 40 of 203 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 11

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41482215
Số người đang truy cập: 72