Phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng
Kết quả thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013
Phòng chống tham nhũng | 01-07-2014
Thực hiện văn bản số 330/TTCP-C.IV ngày 28/2/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị và chương trình công tác trọng tâm năm 2014 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, UBND tỉnh Sơn La đã...
Tọa đàm về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài
Phòng chống tham nhũng | 05-11-2013
Ngày 01/11/2013, tại thành phố Sơn La, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức tọa đàm về "Quy trình thông báo không thụ lý đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài về thi hành án dân sự đã được giải quyết hết thẩm...
Sơn La: Sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW của Bộ Chính trị
Phòng chống tham nhũng | 07-10-2013
Ngày 04/10/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới. Đồng...
Sơn La tăng cường tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2013-2016
Phòng chống tham nhũng | 18-07-2013
Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X)...
Tăng cường đôn đốc xử lý án tham nhũng trọng điểm
Phòng chống tham nhũng | 18-07-2013
Theo báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm 2013, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được các cấp, ngành triển khai rộng rãi, đồng bộ, trong đó có một số biện pháp đã đạt được kết quả tích cực. Việc phối hợp giữa các...
Gắn công tác thanh tra với phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 18-07-2013
Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và tổng kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 1130, ngày 16/7.
Sơn La tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Để triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016". Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các...
Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2012 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Qua 9 tháng năm 2012, ngành Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khởi tố, điều tra 7 vụ án tham nhũng với 14 bị can, số tiền sai phạm 2,24 tỷ đồng, tạm giữ 1,1 tỷ đồng. Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã tiến hành thụ lý 6 vụ án, 13 bị can. Ngành...
234 cuộc thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống, tham nhũng trong 9 tháng năm 2012
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Đó là kết quả theo Báo cáo của Ban chỉ đạo Sơn La về phòng, chống tham nhũng trong công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng của ngành thanh tra tỉnh Sơn La. Trong đó đã kết luận 201 cuộc, 33 cuộc đang triển khai thực hiện.
Ngành Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố 6 vụ án tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2012
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh Sơn La về phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2012 ngành Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khởi tố 6 vụ án tham nhũng với 13 bị can.
6 tháng đầu năm 2012 Thanh tra tỉnh Sơn La đã thực hiện 159 cuộc thanh kiểm tra
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Theo kết quả chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2012 của Ban chỉ đạo tỉnh Sơn La về phòng chống tham nhũng (BCĐVPCTN) trong 6 tháng đầu năm 2012 thanh tra tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện 159 cuộc thanh tra,...
Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng : Đã phát hiện 1253 tổ chức, cá nhân sai phạm về kinh tế năm 2011
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Năm 2011 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã triển khai việc thanh tra hành chính và thanh, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện sai phạm và thực hiện công tác xử lý sau thanh tra.
Công An tỉnh Sơn La đã khởi 5 vụ tham nhũng với số tiền thiệt hại trên 2 tỷ đồng trong năm 2011
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Trong năm 2011, Ban Chỉ đạo Sơn La về phòng chống tham nhũng (PCTN) và các cơ quan chức năng chuyên trách đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN, từng bước phát huy hiệu quả trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành thực...
Năm 2011 các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 362 đơn thư khiếu nại tố cáo
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Đó là kết quả của công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC) trong năm 2011 được Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng cho biết trong báo cáo kết quả chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011.
Những nội dung cơ bản của Công ước liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Những nội dung cơ bản của Công ước liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng
Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ v/v Ban hành Quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng NSNN và của cán bộ, công chức, viên chức
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ v/v Ban hành Quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng NSNN và của cán bộ, công chức, viên chức
Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành Quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước
Thanh tra tỉnh đã tiến hành 289 cuộc thanh, kiểm tra về Công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2011.
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Năm 2011, công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức, thực hiện.
Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ
Nghị quyết số 21/2009/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Phòng chống tham nhũng | 17-01-2013
Nghị quyết số 21/2009/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Hiển thị 181 - 200 of 203 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 11

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39870689
Số người đang truy cập: 31