Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Thông tư 37/2016/TT-BTTTT Quy định về quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình
Văn bản chỉ đạo | 17-01-2017
Thông tư 37/2016/TT-BTTTT Quy định về quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình.
Chỉ thị số 02/CT-BTTTT Về tổ chức đón tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 17-01-2017
Chỉ thị số 02/CT-BTTTT Về tổ chức đón tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
Quyết định số 39/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 17-01-2017
Quyết định số 39/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La.
Chỉ thị số 02/CT-CTUBND Về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 17-01-2017
Chỉ thị số 02/CT-CTUBND Về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
Quyết định số 2651/QĐ-UBND Công nhận xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Quyết định số 2651/QĐ-UBND Công nhận xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
Kế hoạch số 04/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy...
Văn bản chỉ đạo | 16-01-2017
Kế hoạch số 04/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 119-KL/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ...
Kế hoạch số 04/KH-UBND Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Định Dậu năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 16-01-2017
Kế hoạch số 04/KH-UBND Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Định Dậu năm 2017.
Quyết định số 3146/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 16-01-2017
Quyết định số 3146/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2017.
Kế hoạch số 02/KH-UBND Tổ chức các hoạt động chào mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 16-01-2017
Kế hoạch số 02/KH-UBND Tổ chức các hoạt động chào mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017.
Kế hoạch số 03/KH-UBND Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 16-01-2017
Kế hoạch số 03/KH-UBND Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017.
Chỉ thị số 01/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 16-01-2017
Chỉ thị số 01/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 16-01-2017
Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Quyết định số 3085/QĐ-UBND Ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về thành lập...
Văn bản chỉ đạo | 16-01-2017
Quyết định số 3085/QĐ-UBND Ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về thành lập, đăng kí hoat động Văn phòng công chứng, đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư và cấp phiếu lý lịch tư pháp theo cơ chế một cửa tại Sở tư pháp.
Chỉ thị số 20/CT-UBND Về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 16-01-2017
Chỉ thị số 20/CT-UBND Về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.
Quyết định số 2299/QĐ-UBND Về việc thực hiện Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La ...
Văn bản chỉ đạo | 06-10-2016
Quyết định số 2299/QĐ-UBND Về việc thực hiện Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La ( khóa XIV) về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiên sử dụng đất giữa các cấp...
Kế hoạch số 123/KH-UBND Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn PCCC lần thứ 21 ...
Văn bản chỉ đạo | 05-10-2016
Kế hoạch số 123/KH-UBND Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn PCCC lần thứ 21 ( tháng 10/2016), ngày " Toàn dân phóng cháy chữa cháy" lần thứ 15 ( ngày 04/10/2016)
Nghị quyết số 19/NQ-HĐND Phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 10-01-2017
Nghị quyết số 19/NQ-HĐND Phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2017.
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Giao biên chế công chức năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 10-01-2017
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Giao biên chế công chức năm 2017.
Nghị quyết số 33/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 10-01-2017
Nghị quyết số 33/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Chỉ thị số 01/CT-BTTTT Về công tác Thông tin và Truyền thông năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 10-01-2017
Chỉ thị số 01/CT-BTTTT Về công tác Thông tin và Truyền thông năm 2017.
Hiển thị 501 - 520 of 919 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 46

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41482251
Số người đang truy cập: 32