Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Thông tư số 21/2011/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ...
Văn bản chỉ đạo | 23-11-2016
Thông tư số 21/2011/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản chỉ đạo | 23-11-2016
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Công văn số 3594/UBND-TH Về việc chỉ đạo công tác tín dụng chính sách xã hội theo Thông báo kết luận số 69/TB-BCĐTB
Văn bản chỉ đạo | 21-11-2016
Công văn số 3594/UBND-TH Về việc chỉ đạo công tác tín dụng chính sách xã hội theo Thông báo kết luận số 69/TB-BCĐTB.
Kế hoạch số 131/KH-BATGT Tổ chức cuộc thi " Giao thông học đường" năm học 2016-2017
Văn bản chỉ đạo | 21-11-2016
Kế hoạch số 131/KH-BATGT Tổ chức cuộc thi " Giao thông học đường" năm học 2016-2017.
Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông
Văn bản chỉ đạo | 17-11-2016
Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông
Quyết định số 1406/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Quyết định số 1406/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh Sơn La.
Quyết định số 1467/QĐ-VPCP Về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo của Văn phòng Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Quyết định số 1467/QĐ-VPCP Về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo của Văn phòng Chính phủ.
Quyết định số 1650/QĐ-UBND Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ ...
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Quyết định số 1650/QĐ-UBND Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Luật số: 87/2015/QH13 Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Luật số: 87/2015/QH13 Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Nghị định số 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Nghị định số 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân
Thông tư số 59/2016/TT-BQP Quy định tiếp công dân trong bộ quốc phòng
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Thông tư số 59/2016/TT-BQP Quy định tiếp công dân trong bộ quốc phòng.
Thông tư số 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Thông tư số 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân.
Quyết định số 2670/QĐ-UBND Công nhận xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Quyết định số 2670/QĐ-UBND Công nhận xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
Quyết định số 2667/QĐ-UBND Công nhận xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Quyết định số 2667/QĐ-UBND Công nhận xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
Quyết định số 2668/QĐ-UBND Công nhận Chiềng Pằn, huyện Yên Châu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Quyết định số 2668/QĐ-UBND Công nhận Chiềng Pằn, huyện Yên Châu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
Quyết định số 2669/QĐ-UBND Công nhận xã Mường Sai, Mộc Châu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Quyết định số 2669/QĐ-UBND Công nhận xã Mường Sai, Mộc Châu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
Thông tư số 21/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2016
Thông tư số 21/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 09-11-2016
Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
Thông tư số 12 /2015/TT-BCA Quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Văn bản chỉ đạo | 30-11-2015
Thông tư số 12 /2015/TT-BCA Quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 29-06-2015
Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 20/06/2015 về việc thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Sơn La(10/10/1895 - 10/10/2015)
Hiển thị 501 - 520 of 823 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 42

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 38706261
Số người đang truy cập: 108