Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Quyết định số 1133/QĐ-TTg Phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án tại quyết định số 409/QĐ-TTG ngày 09 tháng 4 năm 2012 ...
Văn bản chỉ đạo | 27-11-2015
Quyết định số 1133/QĐ-TTg Phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án tại quyết định số 409/QĐ-TTG ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện kết luận số 04-KL/TW ngầy 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư...
Thông tư số 30/2015/TT-BCA Quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh...
Văn bản chỉ đạo | 30-11-2015
Thông tư số 30/2015/TT-BCA Quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân
Thông tư số 10/2014/TT-BCA Quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo...
Văn bản chỉ đạo | 30-11-2015
Thông tư số 10/2014/TT-BCA Quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Quyết định số 3961/QĐ-BTP Ban hành quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh...
Văn bản chỉ đạo | 30-11-2015
Quyết định số 3961/QĐ-BTP Ban hành quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo của Bộ tư pháp.
Quyết định số 1420/QĐ-GQKNTC Về việc ban hành quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
Văn bản chỉ đạo | 30-11-2015
Quyết định số 1420/QĐ-GQKNTC Về việc ban hành quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
Nghị định số 220/2013/NĐ-CP Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
Văn bản chỉ đạo | 30-11-2015
Nghị định số 220/2013/NĐ-CP Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
Nghị định số 91/2013/NĐ-CP Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Văn bản chỉ đạo | 30-11-2015
Nghị định số 91/2013/NĐ-CP Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức ...
Văn bản chỉ đạo | 27-11-2015
Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại...
Văn bản chỉ đạo | 27-11-2015
Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự
Quyết định số 254/QĐ-TLĐ Về việc ban hành quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
Văn bản chỉ đạo | 27-11-2015
Quyết định số 254/QĐ-TLĐ Về việc ban hành quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Văn bản chỉ đạo | 27-11-2015
Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Thông tư số 04/2010/TT-TTCP Quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo
Văn bản chỉ đạo | 27-11-2015
Thông tư số 04/2010/TT-TTCP Quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo
Thông tư số 01/2009/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết tố cáo
Văn bản chỉ đạo | 27-11-2015
Thông tư số 01/2009/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết tố cáo
Thông tư số 07/2014/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Văn bản chỉ đạo | 27-11-2015
Thông tư số 07/2014/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Thông tư số 05/2013/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo
Văn bản chỉ đạo | 27-11-2015
Thông tư số 05/2013/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo
Quyết định 463/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 27-11-2015
Quyết định 463/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La
Quyết định số 462/QĐ-UBND Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 27-11-2015
Quyết định số 462/QĐ-UBND Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La
Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02 tháng 5 năm 2015 của Tỉnh uỷ Sơn La về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ...
Văn bản chỉ đạo | 25-11-2015
Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02 tháng 5 năm 2015 của Tỉnh uỷ Sơn La về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 1/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ...
Văn bản chỉ đạo | 25-11-2015
Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 1/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp công dân.
Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 1/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ...
Văn bản chỉ đạo | 25-11-2015
Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 1/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về ban hành quy định một số nội dung về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.
Hiển thị 501 - 520 of 619 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 31

THÔNG TIN CẢI CÁCH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 32326104
Số người đang truy cập: 51