Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Kế hoạch tổ chức sưu tầm hiện vật và trưng bày nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 09-06-2015
Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 28/5/2015 về việc tổ chức sưu tầm hiện vật và trưng bày nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La
Thông tư số 33/2014/TT- BLĐTBXH về việc hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp Quyết định số 1555/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020 Chỉ thị số 20/CT-TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 3 với chủ đề " trẻ em và an toàn giao thông"
Văn bản chỉ đạo | 10-05-2015
Kế hoạch số 25/KH-BATGT ngày 23/4/2015 về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 3 với chủ đề " trẻ em và an toàn giao thông" trên địa bàn tỉnh Sơn La
Quyết định ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 11-05-2015
Quyết định số: 758/QĐ-UB ngày 13/4/2015 về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ
Nghị quyết về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4......
Văn bản chỉ đạo | 11-05-2015
Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh...
Nghị định sô: 139/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão
Văn bản chỉ đạo | 11-05-2015
Nghị định số: 139/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão.
Nghị định số: 94/2014/NĐ-CP quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Văn bản chỉ đạo | 11-05-2015
Nghị định số: 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Nghị định số: 66/2014/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Văn bản chỉ đạo | 11-05-2015
Nghị định số: 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 27 tháng 01 năm 2015
Văn bản chỉ đạo | 05-05-2015
Nghị quyết số 77/2014/QH13
Văn bản chỉ đạo | 05-05-2015
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 Kế hoạch triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở về kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị
Văn bản chỉ đạo | 15-10-2012
Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Nghị định quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc... Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do Bộ Công an quản lý Quyết định Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 15-04-2015
Số: 462/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015
Hiển thị 501 - 520 of 528 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 27

THÔNG TIN CẢI CÁCH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 30747665
Số người đang truy cập: 44