Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Công văn số 687/MTTQ-BTT Về việc triển khai lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Sơn La về công tác cứu trợ năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 07-08-2017
Công văn số 687/MTTQ-BTT Về việc triển khai lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Sơn La về công tác cứu trợ năm 2017.
Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 02-08-2017
Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Hướng dẫn số 69/HD-SXD Xác định quy mô diện tích, tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, công trình
Văn bản chỉ đạo | 02-08-2017
Hướng dẫn số 69/HD-SXD Xác định quy mô diện tích, tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, công trình.
Hướng dẫn số 743/HD-SXD Xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị và xử phạm vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng
Văn bản chỉ đạo | 02-08-2017
Hướng dẫn số 743/HD-SXD Xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị và xử phạm vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.
Quyết định số 1867/QĐ-UBND Về việc ủy quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và cấp giấy phép quy hoạch cho các dự án công trình tập trung...
Văn bản chỉ đạo | 02-08-2017
Quyết định số 1867/QĐ-UBND Về việc ủy quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và cấp giấy phép quy hoạch cho các dự án công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị.
Công văn số 896/BXD-VLXD Về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 02-08-2017
Công văn số 896/BXD-VLXD Về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Về việc hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 02-08-2017
Về việc hướng dẫn rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Hướng dẫn sử dụng vật liệu không nung trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 02-08-2017
Hướng dẫn sử dụng vật liệu không nung trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 119/KH-UBND Thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 02-08-2017
Kế hoạch số 119/KH-UBND Thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Quyết định số 2044/QĐ-UBND Ban hành đơn giá hỗ trợ cây giống ghép,mắt ghép một số loại cây ăn quả phục vụ các chương trình, dự án sử dụng ngân sách Nhà nước phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 26-07-2017
Quyết định số 2044/QĐ-UBND Ban hành đơn giá hỗ trợ cây giống ghép,mắt ghép một số loại cây ăn quả phục vụ các chương trình, dự án sử dụng ngân sách Nhà nước phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Quyết định số 1757/QĐ-UBND Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước...
Văn bản chỉ đạo | 04-07-2017
Quyết định số 1757/QĐ-UBND Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2015...
Quyết định số 1962/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện
Văn bản chỉ đạo | 24-07-2017
Quyết định số 1962/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
Quyết định số 1921/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 21-07-2017
Quyết định số 1921/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La.
UBND tỉnh Sơn La ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0
Văn bản chỉ đạo | 20-07-2017
Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1715/QĐ-UBND về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0.
Quyết định số 337/QĐ-UBND Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Sơn La năm 2017
Bảng giá đất | 19-07-2017
Quyết định số 337/QĐ-UBND Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Sơn La năm 2017.
Báo cáo số 345/BC-UBND Sơ kết 01 tháng đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La đi vào hoạt động
Văn bản chỉ đạo | 18-07-2017
Báo cáo số 345/BC-UBND Sơ kết 01 tháng đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La đi vào hoạt động.
Kế hoạch số 124/KH-UBND Tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ VI, năm 2017, tại huyện Sốp Cộp
Văn bản chỉ đạo | 17-07-2017
Kế hoạch số 124/KH-UBND Tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ VI, năm 2017, tại huyện Sốp Cộp.
Thông báo công khai kết quả mua sắm tập trung tỉnh Sơn La năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 17-07-2017
Thông báo công khai kết quả mua sắm tập trung tỉnh Sơn La năm 2017.
Quyết định số 1919/QĐ-UBND Về việc phân công Sở, ban , ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đợn vị, doanh nghiệp giúp đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 17-07-2017
Quyết định số 1919/QĐ-UBND Về việc phân công Sở, ban , ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đợn vị, doanh nghiệp giúp đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Văn bản số 2087/UBND-NC Về việc hỗ trợ hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 17-07-2017
Văn bản số 2087/UBND-NC Về việc hỗ trợ hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La.
Hiển thị 21 - 40 of 714 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 36

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 33750621
Số người đang truy cập: 50