Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Kế hoạch số 203/KH-UBND Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 20-12-2017
Kế hoạch số 203/KH-UBND Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018.
Hướng dẫn số 724/HD-BDT Thực hiện một số nội dung của Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt...
Văn bản chỉ đạo | 18-12-2017
Hướng dẫn số 724/HD-BDT Thực hiện một số nội dung của Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, tín dụng ưu đãi và chính sách bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho hộ dân tộc thiểu số còn du canh dư cư theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày...
Công văn số 4113/UBND-KT Về việc thực hiện dự án nạo vét, tận thu cát lòng hồ thủy điện Suối Sập II, thuộc xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 12-12-2017
Công văn số 4113/UBND-KT Về việc thực hiện dự án nạo vét, tận thu cát lòng hồ thủy điện Suối Sập II, thuộc xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
Công văn số 4108/UBND-KT Về việc công bố bổ sung danh sách thương nhân thực hiện hoạt động thương mại biên giới quý IV/2017
Văn bản chỉ đạo | 12-12-2017
Công văn số 4108/UBND-KT Về việc công bố bổ sung danh sách thương nhân thực hiện hoạt động thương mại biên giới quý IV/2017.
Công văn số 4058/UBND-KT Về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH Chung Đức Sơn La để cấp giấy phép thăm dò
Văn bản chỉ đạo | 08-12-2017
Công văn số 4058/UBND-KT Về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH Chung Đức Sơn La để cấp giấy phép thăm dò.
Thông báo số 795/TB-STNMT Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản
Văn bản chỉ đạo | 07-12-2017
Thông báo số 795/TB-STNMT Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản.
Kế hoạch số 201/KH-UBND Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 07-12-2017
Kế hoạch số 201/KH-UBND Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2018.
Công văn số 4008/UBND-KT Về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép thăm dò cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Đà, thuộc bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và khu 2 bản Tà Hộc, xã Tà Hộc...
Văn bản chỉ đạo | 07-12-2017
Công văn số 4008/UBND-KT Về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị Cấp giấy phép thăm dò cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Đà, thuộc bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và khu 2 bản Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La của Công ty TNHH Quang...
Hướng dẫn số 698/HD-BDT Thực hiện công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng ở các xã, bản thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020
Văn bản chỉ đạo | 06-12-2017
Hướng dẫn số 698/HD-BDT Thực hiện công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng ở các xã, bản thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020.
Quyết định số 3105/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ phần V, Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 06-12-2017
Quyết định số 3105/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ phần V, Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 195/KH-UBND Triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020
Văn bản chỉ đạo | 06-12-2017
Kế hoạch số 195/KH-UBND Triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020.
Kế hoạch số 200/KH-UBND Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 'Nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường' trong giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 04-12-2017
Kế hoạch số 200/KH-UBND Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 'Nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường' trong giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Công văn số 3963/UBND-KT Về việc đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 10/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 30-11-2017
Công văn số 3963/UBND-KT Về việc đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 10/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Công văn số 3694/UBND-KT Về việc giao dự thảo báo cáo tình hình sự cố ô nhiễm nguồn nước hang Tát Tòng
Văn bản chỉ đạo | 16-11-2017
Công văn số 3694/UBND-KT Về việc giao dự thảo báo cáo tình hình sự cố ô nhiễm nguồn nước hang Tát Tòng.
Báo cáo số 589/BC-UBND Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại, giai đoạn 2013-2020
Văn bản chỉ đạo | 29-11-2017
Báo cáo số 589/BC-UBND Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại, giai đoạn 2013-2020.
Hướng dẫn số 671/HD-BDT Thực hiện Đề án sắp xếp, hỗ trợ ổn định các điểm dân cư cách xã trung tâm bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025
Văn bản chỉ đạo | 27-11-2017
Hướng dẫn số 671/HD-BDT Thực hiện Đề án sắp xếp, hỗ trợ ổn định các điểm dân cư cách xã trung tâm bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025.
Công văn số 3854/UBND-KT Về việc công bố danh sách thương nhân thực hiện hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn la quý IV năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 23-11-2017
Công văn số 3854/UBND-KT Về việc công bố danh sách thương nhân thực hiện hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh Sơn la quý IV năm 2017.
Công văn số 3774/UBND-KT Về việc báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Đoàn Lộc
Văn bản chỉ đạo | 17-11-2017
Công văn số 3774/UBND-KT Về việc báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Đoàn Lộc.
Thông báo cấp nước trở lại của Nhà máy nước thành phố
Văn bản chỉ đạo | 14-11-2017
Thông báo cấp nước trở lại của Nhà máy nước thành phố.
Công văn số 3748/UBND-KT Về việc triển khai Thông báo số 949-TB/TU ngày 13/11/2017 về khai thác và quản lý nguồn nước thành phố Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 15-11-2017
Công văn số 3748/UBND-KT Về việc triển khai Thông báo số 949-TB/TU ngày 13/11/2017 về khai thác và quản lý nguồn nước thành phố Sơn La.
Hiển thị 21 - 40 of 823 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 42

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 38653246
Số người đang truy cập: 49