Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Kế hoạch số 152/KH-UBND Tổ chức hội nghị kết nối chuỗi phát triển sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 21-09-2017
Kế hoạch số 152/KH-UBND Tổ chức hội nghị kết nối chuỗi phát triển sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2017.
Công văn số 2999/UBND-NC Về việc chấn chỉnh việc sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ
Văn bản chỉ đạo | 21-09-2017
Công văn số 2999/UBND-NC Về việc chấn chỉnh việc sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
Kế hoạch số 148/KH-UBND Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn PCCC lần thứ 22 ( tháng 10/2017), ngày " Toàn dân phòng cháy, chữa cháy" lần thứ 16 ( ngày 04/10/2017)
Văn bản chỉ đạo | 20-09-2017
Kế hoạch số 148/KH-UBND Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn PCCC lần thứ 22 ( tháng 10/2017), ngày " Toàn dân phòng cháy, chữa cháy" lần thứ 16 ( ngày 04/10/2017).
Công văn số 908/STTTT-CNTT Về việc thông báo địa chỉ hòm thư chung của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 20-09-2017
Công văn số 908/STTTT-CNTT Về việc thông báo địa chỉ hòm thư chung của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh.
Quyết định số 2434/QĐ-UBND Ban hành Danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao
Văn bản chỉ đạo | 15-09-2017
Quyết định số 2434/QĐ-UBND Ban hành Danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao.
Công văn số 1786/SKHĐT-ĐTTĐGS Về việc đăng kí tập huấn công tác đấu thầu qua mạng cho nhà thầu, nhà đầu tư
Văn bản chỉ đạo | 15-09-2017
Công văn số 1786/SKHĐT-ĐTTĐGS Về việc đăng kí tập huấn công tác đấu thầu qua mạng cho nhà thầu, nhà đầu tư.
Quyết định số 2430/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 15-09-2017
Quyết định số 2430/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Quyết định số 2433/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La...
Văn bản chỉ đạo | 15-09-2017
Quyết định số 2433/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020
Văn bản chỉ đạo | 14-09-2017
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1258/QĐ-TTg về phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 -2020.
Công điện số 05/CĐ-UBND Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó cơn bão số 10 năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 14-09-2017
Công điện số 05/CĐ-UBND Về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó cơn bão số 10 năm 2017.
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu đất trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 14-09-2017
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu đất trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Quyết định số 2345/QĐ-UBND Về việc trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 13-09-2017
Quyết định số 2345/QĐ-UBND Về việc trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định số 2346/QĐ-UBND Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng ...
Văn bản chỉ đạo | 13-09-2017
Quyết định số 2346/QĐ-UBND Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2011...
Quyết định số 2382/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khu dân cư thương mại suối Nậm La ( lô số 5)
Văn bản chỉ đạo | 13-09-2017
Quyết định số 2382/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khu dân cư thương mại suối Nậm La ( lô số 5).
Kế hoạch số 147/KH-UBND Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 12-09-2017
Kế hoạch số 147/KH-UBND Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.
Công văn số 2856/UBND-KGVX Về việc tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 11-09-2017
Công văn số 2856/UBND-KGVX Về việc tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.
Quyết định số 2385/QĐ-UBND Bổ sung nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12.01.2017 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng...
Văn bản chỉ đạo | 11-09-2017
Quyết định số 2385/QĐ-UBND Bổ sung nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12.01.2017 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 08.8.2017 của Chính phủ.
Kế hoạch số 163/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 01/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020
Văn bản chỉ đạo | 06-09-2017
Kế hoạch số 163/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày 01/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020.
Quyết định số 2359/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm học 2017-2018
Văn bản chỉ đạo | 06-09-2017
Quyết định số 2359/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm học 2017-2018.
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Bắc Yên, Sông Mã, thành phố Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 06-09-2017
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Bắc Yên, Sông Mã, thành phố Sơn La.
Hiển thị 21 - 40 of 768 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 39

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 35487982
Số người đang truy cập: 51