Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Chỉ thị số 03/CT-UBND Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 20-03-2017
Chỉ thị số 03/CT-UBND Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017.
Thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 17-03-2017
Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4250/UBND-NC về việc thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ.
Quyết định số 2866/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên ( giai đoạn 2016 -2025)
Văn bản chỉ đạo | 16-03-2017
Quyết định số 2866/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên ( giai đoạn 2016 -2025).
Quyết định số 06/QĐ-BTC Về việc công nhận các giải pháp kỹ thuật đoạt giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ V, năm 2016
Văn bản chỉ đạo | 16-03-2017
Quyết định số 06/QĐ-BTC Về việc công nhận các giải pháp kỹ thuật đoạt giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ V, năm 2016.
Quyết định số 2829/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 16-03-2017
Quyết định số 2829/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2017.
Báo cáo số 73/BC-UBND Tổng kết nông nghiệp, nông thôn năm 2016. Nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 15-03-2017
Báo cáo số 73/BC-UBND Tổng kết nông nghiệp, nông thôn năm 2016. Nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2017.
Kế hoạch số 29/KH-UBND Thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 15-03-2017
Kế hoạch số 29/KH-UBND Thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự năm 2017.
Kế hoạch số 30/KH-UBND Thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 15-03-2017
Kế hoạch số 30/KH-UBND Thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017.
Kế hoạch số 31/KH-UBND Thực hiện Đề án ' Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã, giai đoạn 2015-2020', năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 15-03-2017
Kế hoạch số 31/KH-UBND Thực hiện Đề án ' Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã, giai đoạn 2015-2020', năm 2017.
Báo cáo số 69/BC- UBND Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016
Văn bản chỉ đạo | 15-03-2017
Báo cáo số 69/BC- UBND Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016.
Kế hoạch số 28/KH-UBND Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 15-03-2017
Kế hoạch số 28/KH-UBND Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017.
Kế hoạch số 32/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 15-03-2017
Kế hoạch số 32/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017.
Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
Văn bản chỉ đạo | 15-03-2017
Thông tư số 01/2017/TT-BTTTT Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.
Kế hoạch số 537/KH-BTTTT Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 trên toàn quốc
Văn bản chỉ đạo | 15-03-2017
Kế hoạch số 537/KH-BTTTT Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 trên toàn quốc.
Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo
Văn bản chỉ đạo | 15-03-2017
Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo.
Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Văn bản chỉ đạo | 15-03-2017
Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Kế hoạch số 36/KH-UBND Triển khai Đề án Thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 15-03-2017
Kế hoạch số 36/KH-UBND Triển khai Đề án Thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 34/KH-UBND Tổ chức thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng, quan sự địa phương năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 15-03-2017
Kế hoạch số 34/KH-UBND Tổ chức thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng, quan sự địa phương năm 2017.
Kế hoạch số 177/KH-UBND Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 15-03-2017
Kế hoạch số 177/KH-UBND Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017.
Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình
Văn bản chỉ đạo | 15-03-2017
Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
Hiển thị 21 - 40 of 528 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 27

THÔNG TIN CẢI CÁCH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 30747756
Số người đang truy cập: 93