Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Kế hoạch số 183/KH-UBND Triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu cháy nổ và công cụ hỗ trợ
Văn bản chỉ đạo | 01-11-2017
Kế hoạch số 183/KH-UBND Triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu cháy nổ và công cụ hỗ trợ.
Kế hoạch số 180/KH-UBND Hỗ trợ xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Văn bản chỉ đạo | 01-11-2017
Kế hoạch số 180/KH-UBND Hỗ trợ xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Kế hoạch số 179/KH-UBND Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 01-11-2017
Kế hoạch số 179/KH-UBND Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 178/KH-UBND Thành lập liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020
Văn bản chỉ đạo | 01-11-2017
Kế hoạch số 178/KH-UBND Thành lập liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.
Kế hoạch số 177/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 01-11-2017
Kế hoạch số 177/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 176/KH-UBND Triển khai thi hành bộ Luật hình sự
Văn bản chỉ đạo | 01-11-2017
Kế hoạch số 176/KH-UBND Triển khai thi hành bộ Luật hình sự.
Kế hoạch số 181/KH-UBND Thực hiện Đề án " Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021" trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 01-11-2017
Kế hoạch số 181/KH-UBND Thực hiện Đề án " Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021" trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 174/KH-UBND Đánh giá, thẩm định, phân loại các cơ quan, đơn vị; xã, phường,thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 01-11-2017
Kế hoạch số 174/KH-UBND Đánh giá, thẩm định, phân loại các cơ quan, đơn vị; xã, phường,thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy năm 2017.
Thông báo số 496/TB-UBND Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục Đào tạo của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 26-10-2017
Thông báo số 496/TB-UBND Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục Đào tạo của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2017.
Kế hoạch số 175/KH-UBND Tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020
Văn bản chỉ đạo | 26-10-2017
Kế hoạch số 175/KH-UBND Tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020.
Thông báo về việc tuyển chọn chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 25-10-2017
Thông báo về việc tuyển chọn chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La.
Kế hoạch số 173/KH-UBND Tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ...
Văn bản chỉ đạo | 19-10-2017
Kế hoạch số 173/KH-UBND Tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2012-2020.
Kế hoạch số 161/KH-UBND Tổ chức phong trào thi đua " Doanh nghiệp Sơn La hội nhập và phát triển" giai đoạn 2017-2020
Văn bản chỉ đạo | 17-10-2017
Kế hoạch số 161/KH-UBND Tổ chức phong trào thi đua " Doanh nghiệp Sơn La hội nhập và phát triển" giai đoạn 2017-2020.
Quyết định số 2622/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban quản lý rừng huyện Sốp Cộp
Văn bản chỉ đạo | 17-10-2017
Quyết định số 2622/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban quản lý rừng huyện Sốp Cộp.
Quyết định số 2657/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong ' Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Đông, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La' ( tính đến 8/8/2017)
Văn bản chỉ đạo | 17-10-2017
Quyết định số 2657/QĐ-UBND Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong ' Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Đông, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La' ( tính đến 8/8/2017).
Báo cáo số 120/BC-PCTT Tình hình thiệt hại do đợt mưa lũ từ 10 - 12/10/2017 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 17-10-2017
Báo cáo số 120/BC-PCTT Tình hình thiệt hại do đợt mưa lũ từ 10 - 12/10/2017 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 170/KH-UBND Triển khai Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Văn bản chỉ đạo | 16-10-2017
Kế hoạch số 170/KH-UBND Triển khai Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
Quyết định số 2649/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020...
Văn bản chỉ đạo | 13-10-2017
Quyết định số 2649/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 trên địa bàn...
Báo cáo số 118/BC-PCTT Tình hình thiệt hại do thiên tai, mưa lũ từ 10-11/10/2017 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 13-10-2017
Báo cáo số 118/BC-PCTT Tình hình thiệt hại do thiên tai, mưa lũ từ 10-11/10/2017 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Công văn số 3293/UBND-KT Về việc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập
Văn bản chỉ đạo | 12-10-2017
Công văn số 3293/UBND-KT Về việc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập.
Hiển thị 21 - 40 of 799 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 40

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 37061023
Số người đang truy cập: 110