Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Quyết định số 952/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Đài truyền thanh - truyền hình thành phố Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 09-05-2017
Quyết định số 952/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Đài truyền thanh - truyền hình thành phố Sơn La.
Quyết định số 978/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 09-05-2017
Quyết định số 978/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La.
Quyết định số 1038/QĐ-UBND Về việc đính chính khoản dẫn tại Điều 1 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 03/1/2017 của UBND tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 09-05-2017
Quyết định số 1038/QĐ-UBND Về việc đính chính khoản dẫn tại Điều 1 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 03/1/2017 của UBND tỉnh Sơn La.
Quyết định số 1002/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 09-05-2017
Quyết định số 1002/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017.
Báo cáo số 197/BC-UBND Đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương
Văn bản chỉ đạo | 09-05-2017
Báo cáo số 197/BC-UBND Đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương.
Kế hoạch số 73/KH-UBND Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 09-05-2017
Kế hoạch số 73/KH-UBND Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2017.
Kế hoạch số 74/KH-UBND Thực hiện công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2017-2020
Văn bản chỉ đạo | 09-05-2017
Kế hoạch số 74/KH-UBND Thực hiện công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2017-2020.
Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU (1987-2017)
Văn bản chỉ đạo | 08-05-2017
Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU (1987-2017).
Quyết định số 564/QĐ-BTTTT Về việc công nhận kết quả cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 ( năm 2017) của Việt Nam
Văn bản chỉ đạo | 08-05-2017
Quyết định số 564/QĐ-BTTTT Về việc công nhận kết quả cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 ( năm 2017) của Việt Nam.
Quyết định số 748/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng
Văn bản chỉ đạo | 05-05-2017
Quyết định số 748/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.
Quyết định số 993/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ tồn đọng tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh...
Văn bản chỉ đạo | 05-05-2017
Quyết định số 993/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ tồn đọng tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2021.
Kế hoạch số 70/UBND-KH Triển khai thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Đề án ' Tăng cường vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số'
Văn bản chỉ đạo | 05-05-2017
Kế hoạch số 70/UBND-KH Triển khai thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Đề án ' Tăng cường vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số'.
Quyết định số 850/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 850/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La.
Quyết định số 851/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo xây dựng Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 851/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo xây dựng Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 67/KH-UBND Đẩy nhanh tiến độ đưa Trung tâm hành chính công tỉnh đi vào hoạt động
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Kế hoạch số 67/KH-UBND Đẩy nhanh tiến độ đưa Trung tâm hành chính công tỉnh đi vào hoạt động.
Quyết định số 589/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 22-03-2017
Quyết định số 589/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 36/KH-UBND Triển khai Đề án Thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 15-03-2017
Kế hoạch số 36/KH-UBND Triển khai Đề án Thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La.
Quyết định số 992/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện ...
Văn bản chỉ đạo | 04-05-2017
Quyết định số 992/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức và cá nhân tại Sở ngoại vụ...
Quyết định số 990/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo về An toàn thực phẩm tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 04-05-2017
Quyết định số 990/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo về An toàn thực phẩm tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 352/KH-STTTT Tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm năm 2017-2020
Văn bản chỉ đạo | 04-05-2017
Kế hoạch số 352/KH-STTTT Tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm năm 2017-2020.
Hiển thị 21 - 40 of 617 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 31

THÔNG TIN CẢI CÁCH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 32207240
Số người đang truy cập: 33