Cải cách hành chính

Cải cách hành chính
Họp báo cáo kết quả thẩm định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trực thuộc tỉnh năm 2018
Cải cách hành chính | 23-01-2019
Ngày 19/01/2019, UBND tỉnh đã tổ chức họp báo cáo dự kiến kết quả thẩm định, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trực thuộc tỉnh năm 2018. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; dự hội nghị có...
Hội nghị trực tuyến thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Cải cách hành chính | 23-01-2019
Ngày 18/01, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy...
Một số kết quả về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Tin tức trong tỉnh | 11-01-2019
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ngày 25/6/2018 UBND tỉnh đã...
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Cải cách hành chính | 10-01-2019
Ngày 08/01/2019, UBND tỉnh ký Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Kết quả thực hiện tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh Sơn La
Tin văn hoá - xã hội | 08-01-2019
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của...
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019
Cải cách hành chính | 08-01-2019
Ngày 03/01/2019, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019.
Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh năm 2019
Cải cách hành chính | 08-01-2019
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 117- KH/BCĐ ngày 17/10/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác thực hiện...
Văn phòng UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
Tin tức trong tỉnh | 26-12-2018
Ngày 24/12/2018, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.
Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức năm 2018
Tin tức trong tỉnh | 24-12-2018
Ngày 19/12/2018, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của UBND tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức tại trụ sở làm việc của Sở Xây dựng, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông...
Thông tư Hướng dẫn về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Cải cách hành chính | 21-12-2018
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
Cải cách hành chính | 20-12-2018
Ngày 20/12, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm...
Kết quả nổi bật của công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2018
Tin tức trong tỉnh | 19-12-2018
1. Công tác chỉ đạo điều hành Năm 2018, công tác CCHC tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo sát sao, linh hoạt và toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách của tỉnh và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế- xã hội trong...
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019
Tin tức trong tỉnh | 19-12-2018
Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3026/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2019.
Hội nghị tập huấn chính quyền điện tử
Tin tức trong tỉnh | 10-12-2018
Ngày 10/12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Chính quyền điện tử cho các công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm quản lý hệ thống công nghệ thông tin, quản trị mạng và đội ngũ cộng tác viên viết tin, bài trên...
Hội nghị tập huấn nâng hiệu quả quản trị và hành chính (PAPI) năm 2018
Tin tức trong tỉnh | 06-12-2018
Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Hỗ trợ cải thiện Hiệu quả Quản trị và Hành chính công” tỉnh Sơn La năm 2018; Quyết định số 964/QĐ-SNV ngày 09/11/2018 của Sở Nội vụ về việc mở lớp bồi dưỡng, tập...
Sơn La thực hiện công khai các thông tin công dân được tiếp cận
Cải cách hành chính | 28-11-2018
Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, UBND tỉnh thường xuyên nhận được sự quan tâm của Thường trực tỉnh ủy, HĐND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Công tác triển khai thi hành Luật...
Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2018
Tin tức trong tỉnh | 22-11-2018
Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018; Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập...
Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư
Tin tức trong tỉnh | 22-11-2018
Bám sát các chương trình công tác năm của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính
Tin tức trong tỉnh | 21-11-2018
Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính đảm bảo đúng tiến độ và chất...
Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019
Cải cách hành chính | 14-11-2018
Ngày 05/11/2018, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019.
Hiển thị 1 - 20 of 339 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 17

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51912076
Số người đang truy cập: 45