Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Tổ chức tuyên truyền về chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng
Văn bản chỉ đạo | 18-09-2018
Nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Công điện số 03/CĐ-BLĐTBXH về việc tổ...
Kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em
Văn bản chỉ đạo | 15-09-2018
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 324/TB-VPCP ngày 29/8/2018 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em.
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 14-09-2018
Nhằm quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH). Xác định nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá...
UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực công thương
Văn bản chỉ đạo | 14-09-2018
Nhằm bố trí hợp lý nguồn nhân lực cho hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng bộ, tạo đột phá trong quản lý; tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho các đơn vị sự nghiệp...
Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam
Biển đảo Việt Nam | 14-09-2018
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Ðề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020.
Công văn số 3171/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam, giai đoạn 2018 - 2020
Văn bản chỉ đạo | 13-09-2018
Công văn số 3171/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam, giai đoạn 2018 - 2020
Quy định mới về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Văn bản chỉ đạo | 13-09-2018
Ngày 22/8/2018, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT với 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí.
Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Tin tức trong tỉnh | 13-09-2018
Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan...
Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
Văn bản chỉ đạo | 13-09-2018
Nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai và đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, tổ chức thực thi đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ mục tiêu phát triển...
Nghị định sửa đổi, bổ sung về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Văn bản chỉ đạo | 13-09-2018
Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Công điện của Thủ tướng Chính phủ triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam
Văn bản chỉ đạo | 13-09-2018
Ngày 12/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 1194/CĐ-TTg 2018 triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.
Thông báo số 326/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm kha công tác khắc phục hậu quả thiên tai và làm việc với huyện Vân Hồ
Văn bản chỉ đạo | 12-09-2018
Thông báo số 326/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm kha công tác khắc phục hậu quả thiên tai và làm việc với huyện Vân Hồ
Công văn số 3071/UBND-KT về việc thu hồi và bãi bỏ Công văn số 2050/UBND-KT ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 12-09-2018
Công văn số 3071/UBND-KT về việc thu hồi và bãi bỏ Công văn số 2050/UBND-KT ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh
Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Tin tức trong tỉnh | 11-09-2018
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.
Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 11-09-2018
Thực hiện Quyết định số 2186/QĐ-BTP ngày 13/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018; Công văn số 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày...
Kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 -10/12/2018)
Văn bản chỉ đạo | 11-09-2018
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-BCĐNQ ngày 13/8/2018 của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Nhân quyền thế giới...
Thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách trên địa bàn tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 10-09-2018
Để việc triển khai tuân thủ theo đúng trình tự và yêu cầu của Bộ GTVT tại Văn bản số 4557/BGTVT-VT ngày 03/5/2018 về việc thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách trên địa bàn một số tỉnh, thành phố; đồng thời đảm...
Phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Văn bản chỉ đạo | 10-09-2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
Thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 10-09-2018
Ngày 05/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND về thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Chỉ thị về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn
Văn bản chỉ đạo | 10-09-2018
Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 về việc đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.
Hiển thị 1 - 20 of 1.038 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 52

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44287748
Số người đang truy cập: 79