Lịch tiếp dân

Lịch tiếp dân
Quyết định số 654/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban tiếp công dân tỉnh Sơn La
Lịch tiếp dân | 07-06-2017
Quyết định số 654/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban tiếp công dân tỉnh Sơn La.
Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Sơn La khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021
Lịch tiếp dân | 07-06-2017
Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Sơn La khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021.

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 33231593
Số người đang truy cập: 23