Cải cách hành chính

Cải cách hành chính
Sắp xếp, kiện toàn các Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh
Tin tức trong tỉnh | 05-10-2018
Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề về tiếp...
Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Cải cách hành chính | 04-10-2018
Ngày 27/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Cải cách hành chính | 01-10-2018
Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số...
Phát huy vai trò của người đứng đầu trong xây dựng Chính phủ điện tử
Tin trong nước | 28-09-2018
Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp hành chính; tổ chức, phân công, đôn đốc triển khai một cách hợp lý và phải có “kỷ luật sắt” trong tổ chức thực hiện để bảo đảm...
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018
Cải cách hành chính | 26-09-2018
Căn cứ Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 27 ngày 8 tháng 2018 của UBND tỉnh Sơn La. Ngày 25/9/2018, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 169/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án Đo lường...
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Tin tức trong tỉnh | 18-09-2018
Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, nâng cao Chỉ số CCHC (PAR-INDEX), Chỉ số quản trị và hành chính công...
Sơn La 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước là văn bản điện tử
Tin tức trong tỉnh | 17-09-2018
Trong quý III năm 2018, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung cao trong tổ chức thực hiện. Quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên. Việc xử lý văn bản đến – đi...
Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Tin tức trong tỉnh | 13-09-2018
Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan...
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
Cải cách hành chính | 11-09-2018
Ngày 11/9/2018, tại trụ sở Chính Phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính với các điểm cầu địa phương. Dự Hội nghị...
Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Sơn La
Tin tức trong tỉnh | 21-08-2018
Theo đánh giá và xếp hạng của cơ quan VCCI, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sơn La năm 2017 đạt 58,9 điểm, tăng 3,41 điểm so với năm 2016.
Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2018
Tin tức trong tỉnh | 20-08-2018
Chiều nay, ngày 17/8 Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Sơn La năm 2018 đã tổ chức Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2018. Dự lễ khai mạc có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Chủ...
Sơn La nỗ lực nâng cao chất lượng Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh
Cải cách hành chính | 13-08-2018
Năm 2017, chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Sơn La (PAPI) đạt 35,63 điểm tăng 0,08 điểm so với năm trước. Trong đó có 05 chỉ số nội dung đạt trên 5 điểm, chỉ số Trách nhiệm giải trình tiến bộ. Điều này đồng nghĩa với việc đánh giá...
Xây dựng Chính phủ điện tử “Nghĩ lớn, hành động nhanh, bắt đầu từ cái nhỏ nhất” của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam
Tin trong nước | 13-08-2018
Từ những năm 2000, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, xác định đây là động lực góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới tạo khả năng đi tắt, đón đầu để thực hiện...
Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2018
Tin tức trong tỉnh | 02-08-2018
Trong 2 ngày 30 - 31/7/2018, Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ);...
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 31-07-2018
Thực hiện Kết luận số 1130-TB/TU ngày 07/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Ngày 30/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2554/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh ứng...
Sơn La tiếp tục quan tâm thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí
Cải cách hành chính | 30-07-2018
Theo báo cáo của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 tỉnh Sơn La đã tổ chức đánh giá, công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 đối với 49/49 cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở,...
Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Sơn La năm 2018
Cải cách hành chính | 25-07-2018
Thực hiện Thông báo số 1105-TB/TU ngày 18/04/2018 của Ban Thường vụ tỉnh Sơn La về thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Sơn La năm 2018; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 16/6/2016 về nâng cao...
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Cải cách hành chính | 19-07-2018
Thực hiện ý kiến của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Thông báo số 102-TB/BCĐ ngày 02/7/2018 về việc thống nhất hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các xã, phường, thị trấn; các cơ quan hành chính...
Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
Tin tức trong tỉnh | 17-07-2018
Ngày 16/7/2018, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển...
Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý xây dựng đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã từ nay đến năm 2021
Tin tức trong tỉnh | 16-07-2018
Ngày 10/7/2018, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021. Đồng chí Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự hội thảo còn có Lãnh đạo...
Hiển thị 1 - 20 of 307 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 16

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 46058353
Số người đang truy cập: 37