Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư
Văn bản chỉ đạo | 07-12-2018
Ngày 05/12/2018, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn chỉ đạo về tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019
Văn bản chỉ đạo | 06-12-2018
Ngày 04/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 5480/BGDĐT-QLCL 2018 về tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Theo đó, kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 theo hướng giữ ổn định về phương thức tổ...
Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 05-12-2018
Thực hiện Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 29/11/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch số 203/KH-UBND về tổ chức triển khai thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh...
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến
Văn bản chỉ đạo | 05-12-2018
Ngày 14/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 101/2018/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội...
Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương
Văn bản chỉ đạo | 05-12-2018
Ngày 15/11/2018, Bộ Công thương đã ra Thông tư số 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương.
Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Văn bản chỉ đạo | 04-12-2018
Học cao đẳng chất lượng cao phải tốt nghiệp THPT trung bình khá đây là nội dung trong Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 về việc quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ cao đẳng, trung cấp đã được Bộ Lao động...
Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Văn bản chỉ đạo | 04-12-2018
Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia mới ban hành Kế hoạch số 454/KH-BCĐ389 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, từ ngày 01/12/2018 đến ngày 28/02/2019.
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Văn bản chỉ đạo | 03-12-2018
Ngày 29/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.
Hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính
Văn bản chỉ đạo | 03-12-2018
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mới ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26/11/2018 về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức
Văn bản chỉ đạo | 03-12-2018
Ngày 29/11/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành...
Triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 01-12-2018
Thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”...
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Văn bản chỉ đạo | 01-12-2018
Ngày 26/11/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, cụ thể:
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Văn bản chỉ đạo | 01-12-2018
Ngày 27/11/2018 UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần...
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng đến năm 2025” trên địa bàn toàn tỉnh
Văn bản chỉ đạo | 01-12-2018
Thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”.
Triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 30-11-2018
Thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”...
Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh ngành mía đường giai đoạn 2018-2020
Văn bản chỉ đạo | 29-11-2018
Ngày 21/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4612/QĐ-BNN-CBTTNS, ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh ngành mía đường giai đoạn 2018-2020.
Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
Văn bản chỉ đạo | 29-11-2018
Ngày 22/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2018/NĐ-CP, Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.
Công văn số 4271/UBND-KT về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng một số gói thầu thuộc Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 28-11-2018
Công văn số 4271/UBND-KT về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng một số gói thầu thuộc Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La.
Công văn số 4270/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 2895/BXD-HĐXD ngày 19/11/2018 của Bộ Xây dựng
Văn bản chỉ đạo | 28-11-2018
Công văn số 4270/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 2895/BXD-HĐXD ngày 19/11/2018 của Bộ Xây dựng.
Công văn số 4298/UBND-TH về việc đẩy mạnh công khai ngân sách địa phương
Văn bản chỉ đạo | 28-11-2018
Công văn số 4298/UBND-TH về việc đẩy mạnh công khai ngân sách địa phương.
Hiển thị 1 - 20 of 1.205 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 61

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49549548
Số người đang truy cập: 47