Các chuyên đề

Hội nghị giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh
Tin văn hoá - xã hội | 16-07-2018
Ngày 13/7, đồng chí Bùi Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh.
Báo cáo số 355/BC-UBND Bổ sung kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV Báo cáo số 247/BC-UBND Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV
Văn bản chỉ đạo | 15-05-2018
Báo cáo số 247/BC-UBND Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV
Báo cáo số 246/BC-UBND Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV
Văn bản chỉ đạo | 15-05-2018
Báo cáo số 246/BC-UBND Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV
Báo cáo số 104/BC-UBND Kết quả thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV
Văn bản chỉ đạo | 07-03-2018
Báo cáo số 104/BC-UBND Kết quả thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV.
Báo cáo số 101/BC-UBND Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV
Văn bản chỉ đạo | 07-03-2018
Báo cáo số 101/BC-UBND Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV.

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 42065444
Số người đang truy cập: 46