Các chuyên đề

Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019
Văn bản chỉ đạo | 15-01-2019
Quốc hội mới ban hành Nghị quyết số 73/2018/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.
Quyết định số 3336/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017
Công khai ngân sách | 06-01-2019
Quyết định số 3336/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017.
Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2019
Công khai ngân sách | 26-12-2018
Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2019.
Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mai Sơn năm 2019
Công khai ngân sách | 26-12-2018
Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mai Sơn năm 2019.
Tờ trình 620/TTr-UBND đề nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
Công khai ngân sách | 06-12-2018
Tờ trình 620/TTr-UBND đề nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.
Tờ trình số 619/TTr-UBND Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cân đối ngân sách cấp cho các huyện, thành phố
Công khai ngân sách | 06-12-2018
Tờ trình số 619/TTr-UBND Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cân đối ngân sách cấp cho các huyện, thành phố.
Công văn số 4298/UBND-TH về việc đẩy mạnh công khai ngân sách địa phương
Văn bản chỉ đạo | 28-11-2018
Công văn số 4298/UBND-TH về việc đẩy mạnh công khai ngân sách địa phương.
Báo cáo số 553/BC-STC về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018
Tin tức trong tỉnh | 10-10-2018
Báo cáo số 553/BC-STC về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018.
BÁO CÁO SỐ 496/BC-UBND BÁO CÁO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019; KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2019-2021
Văn bản chỉ đạo | 20-08-2018
BÁO CÁO SỐ 496/BC-UBND BÁO CÁO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019; KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2019-2021
BÁO CÁO SỐ 496/BC-UBND BÁO CÁO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019; KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2019-2021
Văn bản chỉ đạo | 15-08-2018
BÁO CÁO SỐ 496/BC-UBND BÁO CÁO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019; KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2019-2021
Báo cáo số 323/BC-UBND Báo cáo tình hình tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 06-07-2018
Báo cáo số 323/BC-UBND Báo cáo tình hình tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
Báo cáo số 291/BC-UBND về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2017 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước Quyết định số 1251/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2017 đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Công khai Ngân sách trên Cổng/Trang Thông tin điện tử
Văn bản chỉ đạo | 23-04-2018
Thực hiện Công văn số 3949/BTC-NSNN ngày 05/4/2018 của Bộ Tài chính về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015. Ngày 19/4/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1271/UBND-TH về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật...
Báo cáo số 141/BC-STC kết quả thực hiện dự toán ngân sách Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 10-04-2018
Báo cáo số 141/BC-STC kết quả thực hiện dự toán ngân sách Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018.
Công văn 1124/UBND-TH về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015
Văn bản chỉ đạo | 11-04-2018
Công văn 1124/UBND-TH về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.
Công văn số 1011/UBND-TH về việc chỉ đạo điều hành tài chính, ngân sách địa phương quý II/2018
Văn bản chỉ đạo | 05-04-2018
Công văn số 1011/UBND-TH về việc chỉ đạo điều hành tài chính, ngân sách địa phương quý II/2018
Tờ trình số 701/TTr-UBND Đề nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
Công khai ngân sách | 07-12-2017
Tờ trình số 701/TTr-UBND Đề nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.
Tờ trình số 700/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bố ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cân đối cho cấp huyện, thành phố năm 2018
Công khai ngân sách | 07-12-2017
Tờ trình số 700/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bố ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cân đối cho cấp huyện, thành phố năm 2018.
Báo cáo số 648/BC-UBND Đánh giá tình hình tài chính - ngân sách địa phương năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp công tác tài chính - Ngân sách địa phương năm 2018
Công khai ngân sách | 07-12-2017
Báo cáo số 648/BC-UBND Đánh giá tình hình tài chính - ngân sách địa phương năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp công tác tài chính - Ngân sách địa phương năm 2018.
Hiển thị 1 - 20 of 21 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 2

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51825914
Số người đang truy cập: 132