Cải cách hành chính

Cải cách hành chính
Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019
Cải cách hành chính | 14-11-2018
Ngày 05/11/2018, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019.
Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Cải cách hành chính | 09-11-2018
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Danh sách bổ sung các dịch vụ trực tuyến công trực tuyến mức độ 3 của tỉnh Sơn La
Cải cách hành chính | 08-11-2018
Danh sách bổ sung các dịch vụ trực tuyến công trực tuyến mức độ 3 của tỉnh Sơn La
Danh sách các dịch vụ trực tuyến công trực tuyến mức độ 3 của tỉnh Sơn La
Cải cách hành chính | 08-11-2018
Danh sách các dịch vụ trực tuyến công trực tuyến mức độ 3 của tỉnh Sơn La
Sơn La ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước
Cải cách hành chính | 06-11-2018
Ngày 22/10/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2588/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Chỉ thị về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương
Cải cách hành chính | 06-11-2018
Ngày 30/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg, về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.
Ban hành thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải không thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Cải cách hành chính | 06-11-2018
Ngày 29/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2682/QĐ-UBND về việc thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Hơn 96% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn qua Trung tâm Hành chính công tỉnh
Tin tức trong tỉnh | 31-10-2018
Đó là một trong những kết quả nổi bật được giải quyết qua Trung tâm Hành chính công tỉnh từ đầu năm đến nay.
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương
Cải cách hành chính | 31-10-2018
Ngày 30/10/2018, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.
Họp Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 30-10-2018
Ngày 29/10/2018, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả tình hình hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018...
Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh làm việc với sở Giáo dục và Đào tạo
Cải cách hành chính | 27-10-2018
Ngày 26/10/2018, Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh, về việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, do đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Tổ công tác 1169 làm việc với Sở Nội vụ
Cải cách hành chính | 26-10-2018
Ngày 25/10, Tổ công tác 1169 do đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm tổ trưởng đã có cuộc làm việc với Sở Nội vụ về việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao...
Công văn số 3806/UBND-NC về việc khảo sát sự hài lòng của tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Cải cách hành chính | 23-10-2018
Công văn số 3806/UBND-NC về việc khảo sát sự hài lòng của tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Sắp xếp, kiện toàn các Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh
Tin tức trong tỉnh | 05-10-2018
Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề về tiếp...
Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Cải cách hành chính | 04-10-2018
Ngày 27/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Cải cách hành chính | 01-10-2018
Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số...
Phát huy vai trò của người đứng đầu trong xây dựng Chính phủ điện tử
Tin trong nước | 28-09-2018
Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp hành chính; tổ chức, phân công, đôn đốc triển khai một cách hợp lý và phải có “kỷ luật sắt” trong tổ chức thực hiện để bảo đảm...
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018
Cải cách hành chính | 26-09-2018
Căn cứ Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 27 ngày 8 tháng 2018 của UBND tỉnh Sơn La. Ngày 25/9/2018, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 169/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án Đo lường...
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Tin tức trong tỉnh | 18-09-2018
Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, nâng cao Chỉ số CCHC (PAR-INDEX), Chỉ số quản trị và hành chính công...
Sơn La 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước là văn bản điện tử
Tin tức trong tỉnh | 17-09-2018
Trong quý III năm 2018, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung cao trong tổ chức thực hiện. Quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên. Việc xử lý văn bản đến – đi...
Hiển thị 1 - 20 of 320 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 16

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47978820
Số người đang truy cập: 84