Lịch tiếp dân

Lịch tiếp dân
Quy định lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Lịch tiếp dân | 17-01-2013
Tại khoản 3 điều 38, chương IX về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp công dân được quy định trong Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016; Ban hành kèm theo Quyết định số...
Những quy định chung về quy chế tiếp công dân
Lịch tiếp dân | 17-01-2013
Tại điều 4 của Quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân quy định:

THÔNG TIN CẢI CÁCH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 32185494
Số người đang truy cập: 75