Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Công văn số 2370/UBND-KT về việc vận chuyển, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm Nhãn Sơn La, niên vụ 2018
Tin tức trong tỉnh | 17-07-2018
Công văn số 2370/UBND-KT về việc vận chuyển, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm Nhãn Sơn La, niên vụ 2018
Chính phủ ban hành quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng
Văn bản chỉ đạo | 17-07-2018
Ngày 12/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Công văn số 2348/UBND-KT ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh về việc chủ động phòng tránh, ứng phó với lũ quét, sạt lở đất
Tin tức trong tỉnh | 13-07-2018
Công văn số 2348/UBND-KT ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh về việc chủ động phòng tránh, ứng phó với lũ quét, sạt lở đất
UBND tỉnh triển khai thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 13-07-2018
Nhằm thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 04/7/2018,...
Kế hoạch tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm Nhãn Sơn La và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018
Tin kinh tế | 01-07-2018
Thực hiện Thông báo số 1106-TB/TU ngày 19/4/2018 của Tỉnh ủy Sơn La về đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông sản; căn cứ Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất,...
Kế hoạch số 212/KH-UBND về xuất khẩu sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La năm 2018, định hướng đến năm 2020
Văn bản chỉ đạo | 12-07-2018
Kế hoạch số 212/KH-UBND về xuất khẩu sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La năm 2018, định hướng đến năm 2020
Quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020
Du khách | 11-07-2018
Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định 2390/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Sơn...
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ
Phòng chống tham nhũng | 11-07-2018
Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; ngày 05/7/2018, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về thực hiện Nghị...
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2023
Văn bản chỉ đạo | 11-07-2018
Ngày 06/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1662/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2023.
Kế hoạch tổ chức Hội chợ Nông sản an toàn và xuất khẩu các tỉnh Trung du Miền núi Phía Bắc - Mộc Châu năm 2018
Du khách | 01-07-2018
Vừa qua, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về tổ chức Hội chợ Nông sản an toàn và xuất khẩu các tỉnh Trung du Miền núi Phía Bắc - Mộc Châu năm 2018.
Tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” năm 2018 Phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020
Văn bản chỉ đạo | 09-07-2018
Ngày 03/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định số 807/QĐ-TTg.
Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
Văn bản chỉ đạo | 09-07-2018
Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.
Báo cáo số 323/BC-UBND Báo cáo tình hình tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 06-07-2018
Báo cáo số 323/BC-UBND Báo cáo tình hình tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
Thông báo số 63/TB-UBND Thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xi măng Chiềng Sinh
Văn bản chỉ đạo | 05-07-2018
Thông báo số 63/TB-UBND Thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xi măng Chiềng Sinh
Phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị giai đoạn 2016 -2020
Tin kinh tế | 05-07-2018
Ngày 28/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1560/QĐ-UBND về Phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh...
Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020
Văn bản chỉ đạo | 05-07-2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 02/7/2018 về điều chỉnh một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020.
Bảo đảm công tác khám chữa bệnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài
Văn bản chỉ đạo | 04-07-2018
Trước tình hình thời tiết nắng nóng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tuỳ theo điều kiện lắp đặt quạt điện hoặc điều hòa nhiệt độ ở những nơi cần thiết, bảo đảm người bệnh được nằm điều trị trong điều kiện...
Thông tư của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Văn bản chỉ đạo | 03-07-2018
Ngày 28/6/2018, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông...
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
Tin văn hoá - xã hội | 02-07-2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 773/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người...
Hiển thị 1 - 20 of 947 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 48

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 42031442
Số người đang truy cập: 43