Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch
Văn bản chỉ đạo | 16-01-2019
Ngày 09/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch.
Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021
Văn bản chỉ đạo | 15-01-2019
Ngày 09/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn" giai đoạn 2019-2021.
Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019
Văn bản chỉ đạo | 15-01-2019
Quốc hội mới ban hành Nghị quyết số 73/2018/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.
Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
Văn bản chỉ đạo | 14-01-2019
Ngày 28/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu...
Đề án nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe đảm bảo an toàn giao thông
An toàn gian thông | 14-01-2019
Ngày 24/12/2018, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 2782/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe đảm bảo an toàn giao thông
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức đối tác công tư
Văn bản chỉ đạo | 14-01-2019
Ngày 07/01/2019, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo số 09/TB-VPCP về việc Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức đối...
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI) NĂM 2018
Tin tức trong tỉnh | 14-01-2019
Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật số 36/2018/QH14) và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) có nhiều điểm mới rất quan trọng để bảo đảm tính khả thi,...
Chỉ thị của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Văn bản chỉ đạo | 11-01-2019
Ngày 24/12/2018, Bộ Tài chính đã có Chỉ thị số 06/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
Hướng dẫn về thực hiện bảo hiểm thất nghiệp
Văn bản chỉ đạo | 11-01-2019
Ngày 04/01/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 62/LĐTBXH-VL gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.
Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 10-01-2019
Ngày 08/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh Sơn La lần thứ III năm 2019.
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Cải cách hành chính | 10-01-2019
Ngày 08/01/2019, UBND tỉnh ký Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch phối hợp tổ chức Giải Marathon đường mòn Việt Nam năm 2019 tại huyện Mộc Châu
Văn bản chỉ đạo | 10-01-2019
Ngày 05/01/2019, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về phối hợp tổ chức tổ chức Giải Marathon đường mòn Việt Nam năm 2019 (Việt Nam TRAIL MARATHON 2019) tại huyện Mộc Châu.
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ
Doanh nghiệp | 10-01-2019
Ngày 03/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Huyện Bắc Yên tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành bình ổn giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Văn bản chỉ đạo | 09-01-2019
Ngày 20/12/2018, UBND huyện Bắc Yên đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo Trận tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
Huyện Bắc Yên ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Văn bản chỉ đạo | 09-01-2019
Ngày 20/12/2018, UBND huyện Bắc Yên đã ban hành Quyết định số 2799/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030
Văn bản chỉ đạo | 09-01-2019
Ngày 05/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.
Đảm bảo thuốc chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019
Văn bản chỉ đạo | 08-01-2019
Ngày 05/01/2019, Cục Quản lý dược đã có Công văn số 72/QLD-KD về việc đảm bảo thuốc chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019.
Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
Văn bản chỉ đạo | 08-01-2019
Ngày 03/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.
Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2019
Văn bản chỉ đạo | 08-01-2019
Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020), tiếp tục lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác trung ương...
Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Văn bản chỉ đạo | 08-01-2019
Ngày 03/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.
Hiển thị 1 - 20 of 1.293 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 65

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51803326
Số người đang truy cập: 21