Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Công văn số 4094/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 2833/BXD-PC ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Bộ Xây dựng
Văn bản chỉ đạo | 13-11-2018
Công văn số 4094/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 2833/BXD-PC ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Bộ Xây dựng
Công văn số 4095/UBND-NC về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 13-11-2018
Công văn số 4095/UBND-NC về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ
Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu
Văn bản chỉ đạo | 13-11-2018
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/NĐ-CP về việc Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.
Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số
Văn bản chỉ đạo | 13-11-2018
Tiểu Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Wb8) tỉnh Sơn La
Kế hoạch hành động tái định cư
Văn bản chỉ đạo | 13-11-2018
Tiểu Dự án: Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập (WB8) tỉnh Sơn La
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018
Văn bản chỉ đạo | 12-11-2018
Ngày 09/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 140/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018.
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019
Văn bản chỉ đạo | 12-11-2018
Ngày 26/10/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2658/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019.
Sơn La phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán chi phí lập hồ sơ thiết kế mẫu nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh
Văn bản chỉ đạo | 12-11-2018
Ngày 24/10/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2616/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán chi phí lập hồ sơ thiết kế mẫu nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh (quy mô dành cho hộ gia đình) trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 12-11-2018
Ngày 24/10/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2620/QĐ-UBND, về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Văn bản chỉ đạo | 12-11-2018
Ngày 08/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1497/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
Đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trước khi bổ nhiệm
Văn bản chỉ đạo | 09-11-2018
Trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả tích cực; đã tập trung bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ; từng bước gắn bồi dưỡng với chức danh, với quy...
Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
Văn bản chỉ đạo | 09-11-2018
Ngày 01/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.
Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước
Văn bản chỉ đạo | 09-11-2018
Ngày 08/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về việc chấn chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.
Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn 2021 – 2025
Văn bản chỉ đạo | 09-11-2018
Ngày 06/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1489/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn 2021 – 2025.
Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ
Văn bản chỉ đạo | 09-11-2018
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP về việc quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hôi từ đủ 20 năm...
Thủ tướng phê duyệt Đề án đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em
Văn bản chỉ đạo | 09-11-2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1437/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025.
Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Cải cách hành chính | 09-11-2018
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Văn bản chỉ đạo | 09-11-2018
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Văn bản chỉ đạo | 09-11-2018
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Danh sách bổ sung các dịch vụ trực tuyến công trực tuyến mức độ 3 của tỉnh Sơn La
Cải cách hành chính | 08-11-2018
Danh sách bổ sung các dịch vụ trực tuyến công trực tuyến mức độ 3 của tỉnh Sơn La
Hiển thị 1 - 20 of 1.153 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 58

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47586864
Số người đang truy cập: 98