Các chuyên đề

Báo cáo số 634/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIV...
Tin tức trong tỉnh | 01-11-2018
Báo cáo số 634/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIV...
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri tại xã Mường Cai
Tin tức trong tỉnh | 17-10-2018
Ngày 16/10, đồng chí Quàng Văn Hương, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri tại xã Mường Cai (Sông Mã). Cùng dự có đồng chí Đinh Công Sỹ, Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Chiềng Muôn huyện Mường La
Tin tức trong tỉnh | 05-10-2018
Ngày 05/10/2018, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Ủy viên Ủy Ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV tại xã Chiềng Muôn huyện Mường...
Báo cáo số 487/BC-UBND Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIV
Văn bản chỉ đạo | 08-08-2018
Báo cáo số 487/BC-UBND Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIV
Công văn số 2649/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XIV.
Văn bản chỉ đạo | 07-08-2018
Công văn số 2649/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XIV.
Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 6
Tin tức trong tỉnh | 03-08-2018
Sáng ngày 01/8/2018, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu do đồng chí Quản Thị Dung - Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Châu làm Tổ trưởng đã tiếp xúc cử tri tại xã Tú Nang sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIV.
Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Chiềng Cơi
Tin tức trong tỉnh | 02-08-2018
Ngày 01/8/2018, Tổ đại biểu số 1 do đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri phường Chiềng Cơi (Thành phố) sau Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực...
HĐND tỉnh thảo luận về báo cáo và các dự thảo Nghị quyết
Tin chính trị | 19-07-2018
Chiều nay 18/7/2018, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Sơn, Nhâm Thị Phương tiếp tục chủ tọa Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La làm việc tại xã Chiềng Pằn
Tin tức trong tỉnh | 25-07-2018
Nhằm đánh giá việc cụ thể hóa chính sách; công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện chính đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956. Sáng ngày 24/7/2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đến làm việc tại xã Chiềng Pằn...
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Sốp Cộp
Tin tức trong tỉnh | 25-07-2018
Ngày 23/7/2018, đồng chí Quàng Văn Hương, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng Đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 giai đoạn 2011-2017 của Thủ tướng Chính phủ,...
Hội nghị giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh
Tin văn hoá - xã hội | 16-07-2018
Ngày 13/7, đồng chí Bùi Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh.
Báo cáo số 355/BC-UBND Bổ sung kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV Báo cáo số 247/BC-UBND Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV
Văn bản chỉ đạo | 15-05-2018
Báo cáo số 247/BC-UBND Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV
Báo cáo số 246/BC-UBND Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV
Văn bản chỉ đạo | 15-05-2018
Báo cáo số 246/BC-UBND Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV
Báo cáo số 104/BC-UBND Kết quả thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV
Văn bản chỉ đạo | 07-03-2018
Báo cáo số 104/BC-UBND Kết quả thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV.
Báo cáo số 101/BC-UBND Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV
Văn bản chỉ đạo | 07-03-2018
Báo cáo số 101/BC-UBND Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV.

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51855789
Số người đang truy cập: 62