Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Chỉ thị số 07/CT-UBND Về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 28-04-2017
Chỉ thị số 07/CT-UBND Về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017.
Quyết định số 912/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới và xây dựng biển pa nô công bố đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết...
Văn bản chỉ đạo | 25-04-2017
Quyết định số 912/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới và xây dựng biển pa nô công bố đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dọc suối Nậm La ( đoạn Chiềng Cơi - Chiềng Xôm), thành phố Sơn La.
Quyết định số 861/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất Lô NN thuộc hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Mộc Châu
Văn bản chỉ đạo | 25-04-2017
Quyết định số 861/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất Lô NN thuộc hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Mộc Châu.
Quyết định số 938/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hồ sơ Cắm mốc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh Văn bia Quế lâm ngự chế - Đền thờ vua Lê Thánh Tông, thành phố Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 25-04-2017
Quyết định số 938/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hồ sơ Cắm mốc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh Văn bia Quế lâm ngự chế - Đền thờ vua Lê Thánh Tông, thành phố Sơn La.
Quyết định số 959/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'
Văn bản chỉ đạo | 24-04-2017
Quyết định số 959/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'.
Kế hoạch số 63/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ...
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Kế hoạch số 63/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020.
Quyết định số 692/QĐ-UBND Phân bổ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 692/QĐ-UBND Phân bổ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017.
Quyết định số 640/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án nâng cao năng lực sản xuất chương trình và mở rộng vùng phủ sóng Đài PT-TH tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 640/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án nâng cao năng lực sản xuất chương trình và mở rộng vùng phủ sóng Đài PT-TH tỉnh Sơn La.
Quyết định số 728/QĐ-UBND Thành lập bản mới thuộc huyện Mai Sơn; đổi tên các bản thuộc huyện Yên Châu, Sông Mã
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 728/QĐ-UBND Thành lập bản mới thuộc huyện Mai Sơn; đổi tên các bản thuộc huyện Yên Châu, Sông Mã.
Quyết định số 746/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành có liên quan...
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 746/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai.
Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT Ban hành ' Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư'
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT Ban hành ' Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư'.
Quyết định số 630/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức ' Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'
Văn bản chỉ đạo | 23-03-2017
Quyết định số 630/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức ' Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'.
Quyết định số 01/QĐ-BTC Thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức ' Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 01/QĐ-BTC Thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức ' Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'.
Kế hoạch số 01/KH-BTC Tuyên truyền, cổ động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'
Thông tin đối ngoại | 11-04-2017
Kế hoạch số 01/KH-BTC Tuyên truyền, cổ động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'.
Quyết định số 676/QĐ-UBND Về việc bổ sung thành viên Ban tổ chức các hoạt động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'
Văn bản chỉ đạo | 11-04-2017
Quyết định số 676/QĐ-UBND Về việc bổ sung thành viên Ban tổ chức các hoạt động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'.
Quyết định số 696/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban tổ chức ' Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'
Văn bản chỉ đạo | 11-04-2017
Quyết định số 696/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban tổ chức ' Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017'.
Quyết định số 576/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào '
Văn bản chỉ đạo | 20-03-2017
Quyết định số 576/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban tổ chức các hoạt động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào '.
Chỉ thị số 06/CT-UBND Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Chỉ thị số 06/CT-UBND Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Kế hoạch số 60/KH-UBND Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2020
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Kế hoạch số 60/KH-UBND Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2020.
Quyết định số 750/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động ...
Văn bản chỉ đạo | 20-04-2017
Quyết định số 750/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2017.
Hiển thị 1 - 20 of 580 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 29

THÔNG TIN CẢI CÁCH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 31550892
Số người đang truy cập: 66