Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo
Quốc hội thông qua Luật Trồng trọt
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2018
Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018. Luật này quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý Nhà nước về trồng trọt.
Chỉ thị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2018
Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Trong năm 2018 trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt được kết...
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2018
Tháng 12 năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 là thời điểm diễn ra Tết cổ truyền của dân tộc, dự báo sức mua có xu hướng tăng, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế diễn biến phức tạp. Để thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm...
Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2018
Ngày 04/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2018/NĐ-CP về việc quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Xây dựng Nghị quyết thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2018
Ngày 11/12/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 454/TB-VPCP về việc Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo,...
Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2018
Ngày 20/11/2018, Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 với nhiều nội dung đáng chú ý trong đó có nội dung cán bộ, công chức phải kê khai tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.T
Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung, một số điều của Luật Giáo dục đại học
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2018
Ngày 29/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14.
Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2018
Tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất quốc gia lên đến 50 năm là một trong những nội dung có trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018.
Quốc Hội thông qua Luật Chăn nuôi
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2018
Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018 quy định về hoạt động chăn nuôi, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi…
Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2018
Ngày 06/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2018
Ngày 06/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 5553/BGDĐT-NGCBQLGD về việc đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư
Văn bản chỉ đạo | 07-12-2018
Ngày 05/12/2018, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn chỉ đạo về tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019
Văn bản chỉ đạo | 06-12-2018
Ngày 04/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 5480/BGDĐT-QLCL 2018 về tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Theo đó, kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 theo hướng giữ ổn định về phương thức tổ...
Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 05-12-2018
Thực hiện Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 29/11/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch số 203/KH-UBND về tổ chức triển khai thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh...
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến
Văn bản chỉ đạo | 05-12-2018
Ngày 14/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 101/2018/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội...
Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương
Văn bản chỉ đạo | 05-12-2018
Ngày 15/11/2018, Bộ Công thương đã ra Thông tư số 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương.
Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Văn bản chỉ đạo | 04-12-2018
Học cao đẳng chất lượng cao phải tốt nghiệp THPT trung bình khá đây là nội dung trong Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 về việc quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ cao đẳng, trung cấp đã được Bộ Lao động...
Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Văn bản chỉ đạo | 04-12-2018
Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia mới ban hành Kế hoạch số 454/KH-BCĐ389 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, từ ngày 01/12/2018 đến ngày 28/02/2019.
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Văn bản chỉ đạo | 03-12-2018
Ngày 29/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.
Hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính
Văn bản chỉ đạo | 03-12-2018
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mới ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26/11/2018 về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.
Hiển thị 1 - 20 of 1.216 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 61

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49702045
Số người đang truy cập: 147