Tin tức trong tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019
Wed, 02/01/2019 16:00 | GMT +7
Ngày 02/01, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Văn phòng và các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành tốt công tác tham mưu, bảo đảm tổng hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh; làm tốt công tác thu thập thông tin, đảm bảo chế độ báo cáo phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; chuẩn bị các báo cáo, xây dựng đề án, chuyên đề, chương trình, tờ trình, kế hoạch triển khai để trình các kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo đúng mục tiêu, đúng định hướng; tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Trong năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận 42.489 văn bản đến, ban hành 13.110 văn bản các loại; tham mưu ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, quy hoạch về ngành, lĩnh vực trọng tâm. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, từ việc tiếp nhận, lập hồ sơ trình giải quyết công việc đến việc ban hành văn bản và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác.

Đồng chí Phạm Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho Nhà khách UBND tỉnh

Trong năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Hội nghị lần thứ sáu, Hội nghị lần thứ 7, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị…

Nguyễn Quốc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể Phòng Tổng hợp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Văn phòng UBND tỉnh trong năm vừa qua. Đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh trong năm mới 2019 không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống để nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Chỉ thị, Quyết định, giải quyết các văn bản hành chính đảm bảo tính thực tiễn và đúng quy định của pháp luật. Văn phòng UBND tỉnh phải bám sát kế hoạch công tác từng tuần, từng tháng; tăng cường phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết các thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, kịp thời cung cấp thông tin để UBND tỉnh chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực…

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh – Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Giấy khen cho 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Nhà khách UBND tỉnh; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 4 cá nhân; tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 1 tập thể; Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen cho 1 chi bộ và 21 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen cho 06 tập thể, 35 cá nhân; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 29 cá nhân.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51611298
Số người đang truy cập: 156