Thông tin đối ngoại

Triển khai thực hiện Hiệp định giữa việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020
Fri, 29/07/2016 14:00 | GMT +7
Ngày 29/07/2016, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020.

Để tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Hiệp định giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa về hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người, xây dựng cơ chế trao đổi thông tin và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong phòng, chống mua bán người. UBND tỉnh đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Hiệp định gồm các nội dụng sau :

Tập trung thực hiện công tác truyền thông về phòng, chống tội phạm mua bán người, tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiệp định gắn với giáo dục pháp luật nâng cao về Luật phòng, chống mua bán người, Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016 – 2020, các chính sách pháp luật liên quan khác, phương thức, thủ đoạn hoạt động, nguyên nhân, hậu quả tác hại của tội phạm mua bán người. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin truyền thông cơ sở về phòng, chống mua bán người tại các địa bàn trọng điểm, các xã vùng sâu, xã biên giới với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng lứa tuổi, vùng dân tộc thiểu số để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân và không trở thành nạn nhần của tội phạm mua bán người. Tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động phòng, chống mua bán người đặc biệt ở địa bàn khu vực biên giới, vùng sâu nơi người dân nhận thức và hiểu biết pháp luật còn hạn chế, tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, chống mua bán người với phòng, chống di cư tự do; tuyên truyền việc chấp hành pháp luật và tổ chức cho nhân dân ký cam kết không xuất cảnh trái phép sang Trug Quốc lao động thời vụ.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, củng cố, kiện toàn các mô hình quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng các mô hình, câu lạc bộ phòng chống tội phạm, phòng, chống mua bán người. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra cơ bản, kết hợp tuần tra, kiểm soát biên giới, xác lập hồ sơ, tuyến, địa bàn, trọng điểm; xác định tuyến, địa bàn, đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội mua bán người, đề xuất kế hoạch , biện pháp phòng ngừa, ngặn chặn. Tiếp nhận, xử lý kịp thời các tố giác, tin báo về tội phạm mua bán người, tiến hành điều tra, phá các vụ án, đường dây phạm tội, truy bắt đối tượng, giải cứu, tiếp nhận nạn nhân bị mua bán. Tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, chủ động nắm chắc tình hình hoạt động tội phạm mua bán người, nhất là hoạt động của các đường dây, băng ổ nhóm tội phạm liên quan đến hai nước để phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức điều tra, phá án, bắt giữ tội phạm, giải cứu nạn nhân. Thực hành tốt quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các vụ án mua bán người. Xét xử nghiêm minh, lựa chọn các vụ án điển hình để xét lưu động nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung đối với tội phạm mua bán người.

Tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong trao đổi thông tin, xác minh nhân thân, xác định nạn nhân, giải cứu, tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu và tổ chức hồi hương an toàn cho nạn nhân. Bảo vệ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tạo các điều kiện cho các nạn nhân bị mua bán trở về được tiếp cận các dịch vụ công cộng; nghiên cứu, đề xuất kịp thời việc bổ sung, hoàn thiện các chế độ, chính sách, quy định về tiếp đón, hỗ trợ, tạo công ăn việc làm giúp những nạn nhân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể thành viên ban chỉ đạo 2968 tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung trọng tâm cuat Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, các đơn vị, địa phương lồng ghép kết quả thực hiện trong báo cáo công tác phòng chống tội phạm về Công an tỉnh. Giao Công an tỉnh chủ trì, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp, xây dựng báo cáo trình UBND tỉnh gửi Ban Chỉ đạo 138/CP đúng quy định.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40558680
Số người đang truy cập: 48