Văn bản chỉ đạo

Triển khai thực hiện báo cáo tình hình tiêu thụ Nhãn niên vụ 2018
Fri, 10/08/2018 08:00 | GMT +7
Nhằm tăng cường công tác thông tin báo cáo trong chỉ đạo điều hành xuất khẩu Nhãn niên vụ 2018, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2615/UBND-KT về việc báo cáo tình hình tiêu thụ Nhãn niên vụ 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai một số nội dung sau:

1. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn có liên quan triển khai nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1515/UBND-KT ngày 13/5/2018 về tăng cường công tác quản lý xuất khẩu trái cây niên vụ 2018 và chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo 598 tỉnh tại Kế hoạch số 06/KH-BCĐ598 ngày 10/7/2018 của Ban Chỉ đạo 598 về Đẩy mạnh tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm Nhãn năm 2018.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT là đầu mối phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các HTX, hộ gia đình triển khai kế hoạch sản xuất, thu hoạch Nhãn niên vụ 2018; thực hiện chế độ báo định kỳ hàng ngày tình hình sản xuất Nhãn trên địa bàn tỉnh với UBND tỉnh.

3. Sở Công Thương: phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị đầu mối thu gom, tiêu thụ, xuất khẩu thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày về tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu Nhãn. Báo cáo trực tiếp với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo 598 và gửi văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh trước 16h30 hàng ngày; định kỳ trước 9h00' hàng ngày thông báo tình hình giá bán Nhãn tới Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử, UBND các huyện, thành phố.

4. Trung tâm Xúc tiến đầu tư: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, hỗ các Công ty và các đơn vị đầu mối triển khai kế hoạch thu gom, xuất khẩu Nhãn; triển khai nhiệm vụ quảng bá, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm Nhãn.

5. UBND các huyện, thành phố: Phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác tiêu thụ Nhãn triển khai kế hoạch thu gom, xuất khẩu Nhãn trên địa bàn; chỉ đạo UBND các xã thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu Nhãn. Báo cáo gửi Sở Công Thương tổng hợp trước 16h00 hàng ngày.

6. Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Mở chuyên mục thông tin hàng ngày về tình hình tiêu thụ Nhãn (chi tiết đến từng huyện); tiếp nhận thông tin về giá Nhãn do Sở Công Thương cung cấp để công bố trên các kênh truyền thông của đơn vị.

Chi tiết văn bản xem tại đây: Cong van so 2615/UBND-KT.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 46061954
Số người đang truy cập: 107