Tin kinh tế

Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019
Mon, 07/01/2019 10:00 | GMT +7
Ngày 04/01/2018, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thu ngân sách năm 2018, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố.

Hội nghị báo cáo kết quả thu ngân sách năm 2018, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019

Năm 2018 là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách, năm thứ ba thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, là năm bản lề thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Công tác thu ngân sách được triển khai thực hiện trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nền kinh tế của tỉnh có nhiều thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến sản xuất đời sống của nhân dân và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tác động đến thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Thuế phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện tốt công tác thu ngân sách Nhà nước. Định kỳ hằng tháng, Thường trực UBND tỉnh tổ chức họp giao ban với các sở, ngành liên quan, rà soát nguồn thu, chỉ đạo giao trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị, thực hiện các giải pháp đôn đốc thu; triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng ngành thuế quản lý; Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thu nợ thuế, áp dụng quyết liệt các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế đúng quy định... Kết quả, tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 ước đạt 5.030 tỷ đồng, bằng 139% dự toán Bộ Tài chính, bằng 113% dự toán HĐND,UBND tỉnh giao, bằng 113% so cùng kỳ. 12 huyện, thành phố có tổng số thu ngân sách vượt dự toán HĐND tỉnh giao. Kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2018 hoàn thành chỉ tiêu thu Ngân sách nhà nước trước 02 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV đã đề ra.

Năm 2019, tỉnh Sơn La được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách là 4.072 tỷ đồng; HĐND, UBND tỉnh giao là 4.650 tỷ đồng; UBND tỉnh giao dự toán phấn đấu là 5.200 tỷ đồng. Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2019, Ngành thuế tỉnh Sơn La tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Bộ Tài chính , Tổng Cục thuế, HĐND, UBND tỉnh giao.

Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Cục Thuế tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách trên địa bàn năm 2018

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất – Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó Bí thư tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành thuế trong việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành, nhất là cơ quan thuế tiếp tục nghiên cứu, tham mưu và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Tham mưu và đề xuất các giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ Người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính; đổi mới công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ, hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế và kiểm tra nội bộ...

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Cục thuế tỉnh Sơn La đã có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51611267
Số người đang truy cập: 123