Tin chính trị

Triển khai nhiệm vụ công tác nhân quyền, bảo vệ bí mật Nhà nước, phòng chống khủng bố và đối phó với tình huống khẩn nguy hàng không năm 2017
Wed, 08/03/2017 08:00 | GMT +7
Ngày 06/3/2017, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhân quyền, bảo vệ bí mật Nhà nước, phòng chống khủng bố và đối phó với tình huống khẩn nguy hàng không năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017. Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Trưởng ban, Phó ban và lãnh đạo các ngành thành viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND và trưởng công an các huyện, thành phố.

Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2016 Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh tích cực tham mưu xây dựng, thực hiện chính sách pháp luật bảo đảm quyền con người, trọng tâm là công tác cải cách tư pháp, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ có hiệu quả quyền công dân, quyền con người, đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo, triển khai đến các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố về công tác nhân quyền, bảo vệ bí mật Nhà nước, phòng chống khủng bố và đối phó với tình huống khẩn nguy hàng không tỉnh; thực hiện và đảm bảo quyền con người trên các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. Công tác phòng chống khủng bố và đối phó với tình huống khẩn nguy hàng không đã kiện toàn Ban Chỉ đạo của tỉnh và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Chỉ đạo các lực lượng tăng cường nắm tình hình các lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm; thực hiện tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, kiểm soát an ninh thông tin, an ninh mạng... Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh. Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với các tỉnh Bắc Lào, trong bảo vệ an ninh biên giới, an ninh, trật tự vùng biên...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị, năm 2017, các Ban Chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Ban Chỉ đạo nhân quyền tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành thành viên triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác nhân quyền trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhân quyền; tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc; như Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016-2020; ổn định sản xuất và đời sống nhân dân các bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn... Về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tích cực tham mưu tăng cường công tác bảo đản an toàn, an ninh, đặc biệt là công tác an ninh thông tin. Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là các địa bàn trọng yếu; tham mưu thực hiện tốt việc bảo vệ thành công các sự kiện chính trị, văn hóa lớn tổ chức tại tỉnh, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40528156
Số người đang truy cập: 27