Thông tin đối ngoại

Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về Hiệp định hợp tác xong phương giữa Việt Nam – Campuchia về phòng chống mua bán người giai đoạn 2017-2018
Mon, 17/04/2017 08:00 | GMT +7
Ngày 17/1/2017, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 102/PTTH-TTĐT về việc tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về Hiệp định hợp tác song phương giữa Việt Nam – Campuchia về phòng chống mua bán người giai đoạn 2017-2018.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số (VTC), Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị hoạt động truyền hình thực hiện:

Triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch 328/KH-BCĐ ngày 1/12/2016 của Ban Chỉ đạo 138/CP về Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định hợp tác xong phương giữa Việt Nam – Campuchia về phòng chống mua bán người giai đoạn 2017-2018.

Tăng thời lượng, tần suất đưa tin, bài, ảnh, phim, phóng sự… về phòng chống mua bán người giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và kỹ năng tự ứng phó khi gặp nguy cơ; xác định trách nhiệm của các tổ chức, gia đình và người dân trong việc tham gia phòng, chống mua bán người.

Tiếp tục thực hiện các quyết định, kế hoạch, chương trình của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin tuyên truyền.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39874085
Số người đang truy cập: 18