Cải cách hành chính

Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các xã, phường, thị trấn
Fri, 16/03/2018 14:00 | GMT +7
Ngày 14/03/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 – 2019.

Theo đó, Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng, áp dụng bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính đối với tổ chưc, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn và gắn với việc quản lý các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính tại UBND xã, phường thị trấn trên toàn tỉnh. Các thủ tục hành chính khi xây dựng, áp dụng tại các xã, phường, thị trấn đảm bảo tính thống nhất. Quá trình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 có sự tham gia của lãnh đạo đơn vị và các cá nhân có liên quan; sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa đơn vị tư vấn và đơn vị áp dụng; sự kiểm tra đôn đốc kịp thời của các cơ quan được phân công tổ chức triển khai thực hiện.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 được triển khai áp dụng tại 12 huyện, thành phố với các nội dung và tiến độ như sau: Trong quý I/2018, các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai trình UBND tỉnh phê duyệt; quý II/2018, triển khai kế hoạch của UBND tỉnh đến UBND huyện, thành phố, xây dựng kế hoạch triển khai tại UBND xã, phường, thị trấn; quý II-III/2018 đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, xây dựng hệ thống tài liệu và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; quý III-IV/2018 tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng và khắc phục những điểm không phù hợp, lập hồ sơ và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố lập dự toán, phê duyệt và triển khai thực hiện đảm bảo đúng số lượng, nội dung, tiến độ Kế hoạch áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại xã, phường, thị trấn đã được UBND tỉnh phê duyệt. Định mức kinh phí khi xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001:2015 đối với xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan tham mưu đánh giá năng lực và lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện, đảm bảo lựa chọn được các đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm trong triển khai TCVN ISO 9001:2015 đối với xã, phường, thị trấn, đặc biệt là kinh nghiệm triển khai đối với các tỉnh miền núi Tây Bắc. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động tư vấn áp dụng TCVN ISO 9001:2015 đối với xã, phường, thị trấn đảm bảo Kế hoạch được thực hiện đúng nội dung, tiến độ, hiệu quả, đảm bảo tính thống nhất của Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng tại UBND các xã, phường, thị trấn và tin học hoá các thủ tục hành chính khi đưa vào trung tâm hành chính công.

Chi tiết văn bản xem tại đây: Quyết định số 545/QĐ-UBND

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47669274
Số người đang truy cập: 92