Tin chính trị

Tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác tuyển quân 2016, triển khai nhiệm vụ 2017
Tue, 27/12/2016 16:00 | GMT +7
Ngày 26/12/2016, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác tuyển quân năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Trưởng công an 12 huyện, thành phố. Chính ủy, Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng, chủ nhiệm chính trị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Thủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân năm 2016

Trong năm 2016, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của tỉnh đã đi vào nề nếp và hoàn thành được nhiệm vụ theo kế hoạch. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng các cấp phối hợp triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Đến thời điểm này, toàn tỉnh mở được 130 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho trên 13.000 cán bộ đối tượng 3, 4, người có uy tín trong cộng đồng dân cư đạt 90% kế hoạch năm. Năm học 2015-2016 toàn tỉnh có 39/39 trường với gần 42.000 học sinh, sinh viên hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng an ninh. Năm 2016, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho 4.209 công dân ở độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo đúng quy định, qua khám tuyển đã lựa chọn được 1.570 công dân đủ sức khỏe nhập ngũ. Trong năm tỉnh Sơn La đã giao 1.200 quân cho 3 đơn vị là Sư đoàn 316, Lữ đoàn 82- Quân khu II; Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Qua đánh giá công tác giáo dục quốc phòng an ninh và công tác tuyển quân của tỉnh năm 2016 đã đi vào nề nếp. Chất lượng và hiệu quả không ngừng được nâng lên từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tuy nhiên tại một số địa phương, đơn vị chất lượng bồi dưỡng, giáo dục còn thấp, nhận thức về nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng an ninh chưa đồng đều; công tác đăng ký quản lý công dân tuổi 17 và tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ, việc sơ, khám tuyển chất lượng chưa cao...

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra những phương pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh tại các huyện, trường học, chất lượng giảng dạy, truyền tải kiến thức quốc phòng an ninh của các giảng viên, báo cáo viên...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đồng chí Phạm Văn Thủy Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận kết quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh của tỉnh trong năm 2016 và yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị, các cơ quan ban ngành, các huyện thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh, tiến hành đồng bộ, toàn diện, có nề nếp, chiều sâu công tác giáo dục quốc phòng an ninh. Tăng cường công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, luật quốc phòng...làm tốt hơn nữa công tác phối hợp từ cấp tỉnh đến cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu giáo dục quốc phòng an ninh và tuyển quân năm 2017.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể và 11 các nhân có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40511279
Số người đang truy cập: 51