Tin chính trị

Tổ công tác 2289 của UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông
Tue, 16/05/2017 14:00 | GMT +7
Ngày 15/5/2017, Tổ công tác của UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (Tổ công tác 2289) đã làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ kiểm tra chủ trì cuộc làm việc.

Tổ công tác của UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo với Tổ công tác các nội dung như việc triển khai Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tiến độ triển khai Dự án xây dựng và chuyển vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động; tiến độ triển khai nâng cấp thư điện tử công vụ tỉnh; tiến độ bàn giao Cổng thông tin điện tử của tỉnh; việc thực hiện mua sắm tập trung; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

Trong những tháng đầu năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nghiêm túc theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. Sở đã hướng dẫn doanh nghiệp bưu chính thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính; thực hiện tốt công tác cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí; đảm bảo việc chuyển phát ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2018 kịp thời, đúng địa chỉ. Sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn cơ quan báo chí của tỉnh, Đài TT-TH huyện, thành phố thực hiện thủ tục cấp, đổi Thẻ Nhà báo giai đoạn 2016-2020 theo đúng quy định; tiến hành thẩm định, cấp 51 giấy phép xuất bản tin, xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, tổ chức theo quy định. Công tác quản lý lưu chiểu xuất bản phẩm, đọc lưu chiểu xuất bản phẩm trước khi in ấn, xuất bản đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật.Thực hiện tốt công tác thẩm định chấp thuận vị trí xây dựng lắp đặt các trạm thu phát sóng thông tin di động; phối hợp với các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị phát sóng và tần số vô tuyến điện trên địa bàn các huyện, thành phố;...

Kết luận buổi làm việc đồng chí Tổ trưởng tổ công tác đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tổng hợp số liệu, bổ sung thông tin, hoàn thiện báo cáo; đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ chậm tiến độ; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác sử dụng thư điện tử trong giao dịch công việc và việc cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh bàn giao Cổng Thông tin điện tử của tỉnh đúng tiến độ và không để bị gián đoạn trong quá trình bàn giao.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40528438
Số người đang truy cập: 49