Văn bản chỉ đạo

Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Sơn La
Wed, 05/12/2018 21:00 | GMT +7
Thực hiện Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 29/11/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch số 203/KH-UBND về tổ chức triển khai thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Mục đích nhằm phổ biến, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi nylon khó phân hủy góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái; vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, lực lượng vũ trang, các chủ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa" bằng các hoạt động cụ thể như: ra quân làm công tác vệ sinh môi trường, triển khai đồng loạt các hoạt động thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần; kêu gọi sự tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức một cách sâu rộng tới đông đảo quần chúng nhân dân về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon nhằm biến nhận thức thành hành động từ đó thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

Nội dung Kế hoạch gồm: Tuyên truyền, phổ biến: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020; Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào "Chống rác thải nhựa"; tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân nâng cao ý thức thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng từ nhựa, bao bì, túi nylon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ, công chức viên chức và người lao động hành động và vận động người thân thực hiện "Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần"; tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng từ nhựa, bao bì, túi nylon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định...

Chi tiết văn bản xem tại đây: Ke hoach so 203/KH-UBND.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49944432
Số người đang truy cập: 29