Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội

Tổ chức Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017
Thu, 08/06/2017 14:00 | GMT +7
Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh Sơn la đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động phòng, chống ma túy năm.

Tháng hành động phòng, chống ma túy nhằm mục đích tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác phòng chống ma túy, tập trung đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo đó, nhiệm trọng tâm gồm: Chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai các hoạt động ra quân hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy"; thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cấp cơ sở thực hiện, kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề bức xúc, phức tạp mới nổi lên và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống ma túy.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần; chủ trương, chính sách của Chính phủ về công tác cai nghiện ma túy nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cộng đồng và nêu cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vào công tác phòng chống ma túy.

Tiếp tục triển khai công tác cai nghiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở cai nghiện, điều trị nghiện ma túy; Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy;Tăng cường tuyên truyền, vận động kết hợp với kiểm tra, giám sát, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng trồng cây chứa chất ma túy.

Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, trao đổi thông tin với công an các tỉnh Bắc Lào trong phối hợp phòng, chống ma túy qua biên giới: Tuyên truyền, giáo dục nhân dân khu vực giáp biên, nhất là các xã trọng điểm về ma túy để nâng cao nhận thức của người dân về công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy; chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với nước bạn Lào trong công tác đấu tranh, ngăn chặn nguồn ma túy xâm nhập vào Việt Nam qua tuyến biên giới Sơn La - Bắc Lào.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, Thường trực Ban Chỉ đạo 2968 tỉnh phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện đợt cao điểm./.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47495040
Số người đang truy cập: 106