Văn bản chỉ đạo

Tổ chức Hội nghị đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh Sơn La năm 2018
Fri, 10/08/2018 09:00 | GMT +7
Nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa nông sản của tỉnh Sơn La gắn với công tác tổ chức Hội chợ tại huyện Mộc Châu. Ngày 09/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh Sơn La năm 2018.

Việc tổ chức Hội nghị nhằm cung cấp các thông tin quảng bá, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa nông sản của tỉnh Sơn La để kết nối với các doanh nghiệp trong cả nước tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa nông sản của tỉnh Sơn La tại thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu; thông qua Hội nghị để các cơ quan quản lý nhà nước tư vấn, cung cấp các thông tin cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã của tỉnh Sơn La áp dụng các quy trình sản xuất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý như: Các loại giấy chứng nhận VietGap, An toàn thực phẩm... đảm bảo đủ điều kiện tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu; tổ chức Hội nghị sẽ tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có điều kiện để gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu và ký kết các hợp đồng tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa nông sản của tỉnh Sơn La tại thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu.

Tên hội nghị: "Hội nghị đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh Sơn La năm 2018". Hội nghị khai mạc vào hồi 08h00, ngày 31/8/2018 tại Khách sạn Mường Thanh, huyện Mộc Châu.

Chương trình Hội nghị có Báo cáo về tiềm năng, lợi thế và tình hình tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh (UBND tỉnh Sơn La); Báo cáo chuyên đề về quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản các sản phẩm nông sản đủ điều kiện tham gia xuất khẩu (Lãnh đạo Cục chế biến và Phát triển thị trường- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Báo cáo chuyên đề về xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm hàng hóa nông sản để đủ điều kiện tham gia xuất khẩu (Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ); Báo cáo chuyên đề về thông tin thị trường, các điều kiện, tiêu chuẩn, quy định của các thị trường để các sản phẩm nông sản để đủ điều kiện tham gia xuất khẩu chính ngạch (Lãnh đạo Vụ thị trường Châu Á - Châu Phi - Bộ Công Thương). Kết thúc Hội nghị có ký kết biên bản hợp tác kết nối xuất khẩu các sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La.

UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung chương trình Hội nghị; Văn phòng UBND tỉnh làm công tác tổ chức Hội nghị và là đầu mối để mời và đón tiếp các đại biểu là Lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương; Thường trực UBND các tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị; các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tiềm năng, cơ hội xuất khẩu nông sản và Hội nghị đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh Sơn La năm 2018.

Chi tiết văn bản xem tại đây: Ke hoạch so 140/KH-UBND.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49551314
Số người đang truy cập: 8