Cải cách hành chính

Tỉnh Sơn La thực hiện hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2016
Wed, 01/03/2017 16:00 | GMT +7
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2016 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch về cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm quán triệt, cụ thể hóa các nội dung, giải pháp để triển khai Nghị quyết về Chính phủ điện tử có hiệu quả, đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ công dân và hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền.

Năm 2016, tỉnh Sơn La đã xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin và các dịch vụ hành chính công trực tuyến, phục vụ người dân và doanh nghiệp xem thông tin, tải về các mẫu văn bản, khai báo thông tin để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và gửi cho các đơn vị qua mạng, thông qua mạng người dân và doanh nghiệp biết được thông tin, tình trạng xử lý các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, xay dựng trang tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tích hợp các dịch vụ công của các đơn vị cung cấp với Cổng thông tin điện tử. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, bố trí tranhg thiết bị và đào tạo nhân lực để đáp ứng việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến theo tiến độ được giao nhằm phục vụ tốt hơn các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Kết quả, năm 2016 cấp tỉnh thực hiện được 11 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 05 dịch vụ công trực tuyến không phải thực hiện. Ngoài các dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các dịch vụ công từ các Bộ, ngành trung ương, cụ thể: Cấp tỉnh: 01 dịch vụ công mức độ 3; 02 dịch vụ công mức độ 4. Cấp huyện: 02 dịch vụ công mức độ 3.

Năm 2017, căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương và đảm bảo tính khả thi trong thực hiện, UBNF+D tỉnh Sơn La đăng ký thực hiện 24 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, trong đó cấp tỉnh thực hiện 15 dịch vụ, cấp huyện 06 dịch vụ, cấp xã 03 dịch vụ.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40511655
Số người đang truy cập: 131