Tin văn hoá - xã hội

Tỉnh Sơn La hạn chế tối đa cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2017
Wed, 08/03/2017 07:00 | GMT +7
Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phòng cháy chữa cháy rừng, kiện toàn các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, triển khai đồng bộ các phương án phòng cháy chữa cháy rừng hạn chế đến mức tối đã cháy rừng xảy ra trên địa bàn đó là nhiệm vụ trọng tâm được ngành kiểm lâm đưa ra trong năm 2017.

Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai tuyên truyền công tác bảo vệ rừng cho nhân dân

Sơn La có diện tích đất lâm nghiệp rất lớn với trên 934 nghìn ha chiếm 40% diện tích rừng 4 tỉnh Tây Bắc, độ che phủ hiện nay đạt mức trên 42,5%. Riêng trong năm 2016, do ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết cực đoan như băng giá, khô hạn toàn tỉnh đã xảy ra 29 vụ cháy rừng lớn nhỏ tập trung ở các huyện như Phù Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Sốp Cộp. Trước tình hình đó, năm 2017 ngành kiểm lâm quyết tâm hạn chế tới mức tối đa việc xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh trong đó tập trung kiện toàn lại bộ máy kiểm lâm địa bàn ở các xã và hơn 2.800 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân và các chủ rừng trong việc phòng cháy chữa cháy rừng, khoanh vùng trọng điểm cháy, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy trong đó trọng điểm là phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm các cấp cũng phối hợp chặt chẽ với các huyện thành phố trong triển khai công tác trồng rừng năm 2017, đảm bảo đúng kế hoạch và chỉ tiêu đề ra. Tập trung tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh, phấn đầu sẽ hoàn thành việc chuyển đổi đất, rừng phòng hộ trong năm 2017.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41452617
Số người đang truy cập: 53