Tin văn hoá - xã hội

Tình hình nghiên cứu và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Sơn La đã hoàn thành trong năm 2016
Fri, 17/03/2017 07:00 | GMT +7
Trong những năm qua, tỉnh ta luôn chú trọng việc nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp từ đó giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong việc quản lý triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ khâu xác định nhiệm vụ cho đến các bước nghiệm thu, tổng kết và nhân rộng kết quả nhiệm vụ trong thực tiễn.Trong năm 2016 vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ giai đoạn 2010 – 2015 và bàn giao 54 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để tổ chức tuyên truyền, nhân rộng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ giai đoạn 2010 – 2015 để xây dựng định hướng nghiên cứu năm 2017 và những năm tiếp theo phù hợp đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Với định hướng nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn năm 2016 số lượng nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp gồm 21 nhiệm vụ chiếm hơn 50% trong đó có 7 nhiệm vụ hoàn thành và nghiệm thu. Các nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho việc quy hoạch phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh, xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc biệt là phát triển cây ăn quả, nghiên cứu các mô hình liên kết trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, đề xuất hệ thống các giải pháp phát triển mối liên kết kinh tế trong nông nghiệp.

Những kết quả đạt được trong năm 2016 gồm 7 đề tài đã hoàn thành và nghiệm thu bao gồm: đề tài "ứng dụng công nghệ sinh học phục tráng giống lúa tẻ Dao tại Sơn La theo hướng tăng năng suất và chất lượng", sau 3 năm thực hiện đề tài (2014-2016) đã xây dựng được bộ tiêu chuẩn giống lúa tẻ Dao, bằng ứng dụng công nghệ sinh học đã tạo được 3 dòng lúa tẻ Dao có năng suất, chất lượng và độ đồng đều cao, xây dựng mô hình trình diễn để người nông dân tham quan học tập; đề tài "nghiên cứu đánh giá vùng có điều kiện sản xuất lúa gạo đặc sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La" đã xây dựng cơ sở khoa học cho việc phát triển các giống lúa đặc sản tại từng vùng trong tỉnh thông qua xây dựng mô hình thực nghiệm đã đưa thêm một số giống lúa có chất lượng cao vào sản xuất; đề tài "xây dựng mô hình liên kết trong sử dụng ngô làm thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La"; đề tài "nghiên cứu đánh giá việc thực hiện quy hoạch và hiệu quả triển khai phát triển cây chè trên địa bàn tỉnh đối với tùng vùng, từng huyện cụ thể"; đề tài "xây dựng cơ chế chính sách đặc thù đẩy nhanh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, nông thôn"; đề tài "nghiên cứu liên kết trong chăn nuôi sản xuất cá tầm trên địa bàn tỉnh Sơn La"; dự án sản xuất thử nghiệm ứng dụng băng thu nước ngầm tạo nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho vùng khan hiếm nước tại Sơn La.

Ngoài các đề tài đã hoàn thành nghiệm thu trên một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp đang triển khai, từ kết quả nghiên cứu bước đầu đã được đưa vào vận dụng trong thời gian tới như: đề tài nghiên cứu biện pháp phòng trừ sâu đục quả, bước đầu đã đưa ra khuyến cáo một số biện pháp trong phòng trừ sâu đục quả xoài, trong đó biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật áp dụng cho diện tích trồng xoài bị sâu hại nặng góp phần làm giảm thiểu thiệt hại, duy trì và phát triển thương hiệu chỉ dẫn địa lý xoài Yên Châu đã được chứng nhận…

Kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã hoàn thành là căn cứ để đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển một số ngành nghề nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và bền vững.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41446746
Số người đang truy cập: 83