Văn bản chỉ đạo

Thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ
Fri, 17/03/2017 08:00 | GMT +7
Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4250/UBND-NC về việc thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ.

Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (thay thế Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, ngày 3/9/2009 và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ) và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 về quả lý và sử dụng con dấu (thay thế nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 và nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 1/9/2009 của Chính phủ) Để thực hiện tốt 2 nghị định trên Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện tốt các hội dung như: phổ biến những điểm mới trong 2 Nghị định này so với các nghị định trước đây tới các lãnh đạo chủ chột của UBND các xã, phường, thị trấn, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân nắm được, tụ giác chấp hành đúng quy định, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về an ninh trật tự và quản lý, sử dụng con dấu. Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra, ra soát, thống kê các đơn vị, doanh nghiệp… có điều kiện về an ninh trật tự, cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng con dấu trên địa bàn.

Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng con dấu, điều kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn. Bên cạnh đó tuyên truyền phổ biến đến đông đảo các doanh nghiệp và người dân về 2 Nghị định trên./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41406633
Số người đang truy cập: 63