Cải cách hành chính

Thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La
Mon, 30/06/2014 08:00 | GMT +7
Ngày 28 tháng 4 năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Quy chế quy định nguyên tắc phối hợp bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, đồng bộ, chặt chẽ, phát huy tính chủ động, tích cực và đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính. Phối hợp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa những thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; đảm bảo quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng của hệ thống các quy định về thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phục vụ nhân dân. Việc phối hợp phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, quy trình, thời hạn công bố, công khai thủ tục hành chính, bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng thời gian quy định.

Chi tiết Quyết định xem tại file đính kèm: 981/QĐ-UBND

Mỹ Anh


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40524059
Số người đang truy cập: 65