Văn bản chỉ đạo

Thông tư số 35/2016/TT-BTC Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
Tue, 13/12/2016 10:00 | GMT +7
Thông tư số 35/2016/TT-BTC Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

File đính kèm : Thông tư số 35/2016/TT-BTC


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40503387
Số người đang truy cập: 67