An toàn gian thông

Thông báo việc sử dụng giấy đăng ký phương tiện tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp tại các tổ chức tín dụng
Fri, 18/08/2017 13:00 | GMT +7
Ngày 15/08/2017, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Tư Pháp, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; nhằm thông báo việc sử dụng giấy đăng ký phương tiện tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp tại các tổ chức tín dụng.

Theo đó, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bảo sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông, kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông nhằm bảo đảm nghĩa vụ dân sự trong việc thế chấp phương tiện.

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn các lực lượng có thẩm quyền xử phạt của ngành Công an; Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư Pháp và Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn Thanh tra giao thông vận tải và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải, thực hiện ý kiến chỉ đạo trên đây của Thủ tướng Chính phủ trong thực thi công vụ.

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp các Bộ: Công an, Tư pháp, trong tháng 08/2017 ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức tín dụng cấp Giấy Biên nhận; bảo đảm chặt chẽ và chỉ cấp 01 bản gốc Giấy biên nhận có thời hạn thế chấp phương tiện.

Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các Bộ: Công an, Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước rà soát, đề xuất sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bảo đảm sự rõ ràng, minh bạch, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/09.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47671934
Số người đang truy cập: 81