Lịch công tác

Thông báo số 424/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 29/11/2018 - 09/12/2018)
Sat, 01/12/2018 08:00 | GMT +7
Thông báo số 424/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 29/11/2018 - 09/12/2018).

File đính kèm: /Thong bao so .pdf


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51608353
Số người đang truy cập: 135