Lịch công tác

Thông báo số 285/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 03/8-12/8/2018)
Mon, 06/08/2018 09:00 | GMT +7
Thông báo số 285/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 03/8-12/8/2018)

File đính kèm: Thông báo số 285/TB-VPUB.pdf


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 50032583
Số người đang truy cập: 121