Lịch công tác

Thông báo số 258/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 12/7 - 31/7/2018)
Mon, 16/07/2018 10:00 | GMT +7
Thông báo số 258/TB-VPUB Thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 12/7 - 31/7/2018)

File đính kèm: /Thong bao.pdf


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49643998
Số người đang truy cập: 230