Tin văn hoá - xã hội

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Sun, 14/05/2017 18:00 | GMT +7
Ngày 17/4/2017 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 1134/UBND-NC về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định 56/2016/NĐ-CP này 26/9/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tổ chức quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định của pháp luật có liên quan đến biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn viên, hội viên thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức mình để nắm vững và nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm đối với từng cá nhân trong công tác chỉ đạo, tham mưu hướng dẫn, thực hiện các quy định của pháp luật về áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đồng thời phải coi đây là một trong những biện pháp có hiệu quả để phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật ở địa phương; chủ động phối hợp một cách đồng bộ, chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn đối với các đơn vị cơ sở thuộc quyền quản lý để tổ chức biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền và tổ chức tập huấn các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh số 09/2014/PL-UBTVQH13; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định 56/2016/NĐ-CP này 26/9/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho người thực thi nhiệm vụ này của các cơ quan, đơn vị địa phương. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố hướng dẫn cán bộ Tư pháp – Hộ tịch các xã, phường, thị trấn thực hiện kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Công an tỉnh có trách nhiệm: chỉ đạo hướng dẫn lực lượng Công an xã, phường, thị trấn thực hiện việc lập, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật; phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra việc thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn ở các huyện, thành phố để đánh giá đúng tình hình, thực trạng nhằm tìm ra những tồn tại, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục tạo xã, phường, thị trấn từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả của việc áp dụng biện pháp này ở địa phương.

Sở Y tế có trách nhiệm: hướng dẫn, chỉ đạo y tế cấp xã xét nghiệm tìm chất ma túy, lập hồ sơ, bệnh án người nghiện ma túy, xác định tình trạng nghiện của người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định; chế độ điều trị, cắt cơn cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; tổ chức tập huấn, hỗ trợ cán bộ, chuyên môn kỹ thuật cho việc tổ chức điều trị cắt cơn, cấp cứu cho người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; chỉ đạo các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc quản lý, xử lý người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện vi phạm trong quá trình điều trị…

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40536860
Số người đang truy cập: 55