Tin văn hoá - xã hội

Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao hiệu quả chương trình nước sạch- vệ sinh môi trường nông thôn
Wed, 19/04/2017 16:00 | GMT +7
Để nâng cao hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia n¬ước sạch- vệ sinh môi trường (VSMT) nông thôn, từ đầu năm đến nay, Trung tâm nước sạch-VSMT nông thôn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là ở các xã, bản và trường học vùng sâu, vùng xa tham có ý thức giữ gìn vệ sinh, môi trường xung quanh nhà ở; khu dân cư, đường làng, ngõ xóm; bảo vệ nguồn nư¬ớc sạch phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Trung tâm đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý công trình nước sạch-VSMT nông thôn xã, bản nắm được thông tin về mục tiêu của chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch-VSMT nông thôn của tỉnh; nắm được kiến thức cơ bản về khái niệm môi trường, mối liên quan giữa nước sạch và vệ sinh môi trường; một số sự cố thường gặp trong khai thác, vận hành nước sạch và cách xử lý sự cố; hướng dẫn nhân dân phát quang bụi rậm quanh nhà, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, di chuyển chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn, làm hố tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước sinh hoạt.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu, chương trình Quốc gia nước sạch-VSMT nông thôn trong giai đoạn mới, Trung tâm nước sạch-VSMT nông thôn tỉnh tiếp tục tập huấn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác truyền thông, nâng cao hiểu biết về những kiến thức cơ bản về công tác truyền thông cho cán bộ quản lý chương trình nước sạch-VSMT nông thôn, tuyên truyền h­ướng dẫn, vận động bà con giữ gìn vệ sinh thôn, bản và nguồn nước sạch ở địa ph­ương, đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sinh hoạt và đời sống cho nhân dân nông thôn.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40633250
Số người đang truy cập: 56