Công tác phòng chống tội phạm năm 2016

Tăng cường công tác phòng, chống dịch HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016
Sat, 24/12/2016 17:00 | GMT +7
Năm 2016, công tác phòng, chống HIV/AIDS đã được các cấp, các ngành triển khai thường xuyên, liên tục và quyết liệt.

Mặc dù dịch HIV trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm (thể hiện trên tiêu chí giảm số người nhiễm HIV mới được phát hiện, giảm số mẫu xét nghiệm HIV dương tính/tổng số mẫu xét nghiệm HIV hàng năm), tuy nhiên tốc độ giảm chậm và vẫn đang diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ làm bùng phát dịch. Tính đến ngày 12/12/2016, theo số liệu quản lý của tỉnh Sơn La, số người nhiễm HIV lũy tích toàn tỉnh là 9.128 người (trong đó còn sống 5.275 người), số người nhiễm HIV chuyển sang AIDS lũy tích là 6.309 người (trong đó còn sống là 3.569 người) số người đã tử vong là 5.275 người.

Trong năm 2016 tỉnh Sơn La phát hiện người nhiễm HIV là 367 người, chuyển sang AIDS là 119 người, tử vong 48 người. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của người dân đối với vấn đề phòng, chống HIV vẫn còn nhiều hạn chế. Một bộ phận người dân trong cộng đồng, đặc biệt là ở nhóm dễ bị tổn thương bởi HIV vẫn còn rất thấp. Tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá phổ biến, làm ảnh hưởng đến việc phát hiện HIV cũng như tiếp cận các dịch vụ chăm sóc đối với người nhiễm HIV.

Trong những năm tiếp theo tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì có hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS , đồng thời tập trung ưu tiên bảo đảm tính ổn định nhân sự của hệ thống mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS các cấp; phối hợp các hoạt động của chương trình phòng, chống HIV/AIDS lồng ghép với các nội dung hoạt động của các chương trình y tế khác.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47495339
Số người đang truy cập: 39